L'IPC del maig a les comarques de Girona se situa en el 0,5%

La inflació es modera a Catalunya fins el 0,5%, dues dècimes menys que a l'abril

L'índex de preus de consum (IPC) anual del maig a les comarques de Girona s'ha situat en el 0,5%, dues dècimes per sota del mes anterior, segons ha publicat aquest divendres l'INE. A nivell mensual, l'IPC ha disminuït un 0,1% al maig.

A Catalunya, la inflació s'ha moderat fins el 0,5%, dues dècimes per sota del mes anterior, mentre que al conjunt de l'Estat, els preus han crescut un 0,2%, dues dècimes per sota dels registrats a l'abril, confirmant així les dades de l'indicador avançat de l'IPC. Els grups amb més repercussió en la moderació de l'IPC han estat els aliments i les begudes no alcohòliques (-0,8%), l'oci i la cultura (-1,1%), i els hotels, cafès i restaurants (+0,5%).

En els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques, que han baixat gairebé un punt, destaca el descens dels preus dels llegums i hortalisses fresques, les patates i els seus preparats i els olis, davant de les pujades registrades l'any passat. Així mateix, cal ressenyar l'augment dels preus de les fruites fresques, menor que el reflectit el 2013.

La baixada dels preus de l'oci i la cultura, superior a un punt, és conseqüència de la disminució dels preus del viatge organitzat, habitual després de finalitzar la Setmana Santa. Els preus de l'apartat d'hotels, cafès i restaurants descendeixen dues dècimes a causa que els preus dels hotels i altres allotjaments han disminuït aquest mes, després de la celebració de la Setmana Santa a l'abril.

Tot i la baixada de la taxa anual de l'IPC general, L'INE assenyala l'augment del grup dels transports, que presenta una taxa del 0,8%, gairebé un punt superior a la del mes anterior. En aquest increment influeix la pujada dels preus dels carburants i lubricants, davant la baixada registrada al maig de 2013.

La inflació mensual al maig queda al 0,0%

Al maig, la taxa de variació mensual de l'IPC general ha estat del 0,0%. Entre els grups amb repercussió negativa en l'índex general, destaquen l'oci i cultura, amb una variació mensual del -1,4% a causa del descens dels preus del viatge organitzat, habitual després de la finalització de la Setmana Santa.

L'apartat d'aliments i begudes no alcohòliques presenta una variació del -0,3% i hi destaca la baixada dels preus dels llegums i hortalisses fresques i, en menor mesura, del peix fresc i els olis. Els hotels, cafès i restaurants presenten una taxa del -0,1%, a causa de la disminució dels preus dels hotels i altres allotjaments.

Per la seva banda, els grups amb major repercussió positiva en l'índex general són el vestit i calçat, amb una taxa del 2,3%, que reflecteix el comportament dels preus en la temporada de primavera-estiu. També el transport, amb una variació del 0,1% a conseqüència de la pujada dels preus dels carburants i lubricants, però amb una baixada dels preus del transport aeri.

La inflació subjacent (que no té en compte els preus de l'energia i els aliments no elaborats) disminueix tres dècimes, fins al 0,0%. Per últim, la taxa de variació anual de l'IPC harmonitzat al maig se situa en el 0,2%, una dècima per sota de la registrada el mes anterior. La variació mensual de l'IPC harmonitzat ha estat del 0,0%.