El canvi climàtic podria fer augmentar els nivells pol·len a l'aire de Catalunya

Temperatures més altes i més CO2 a l'atmosfera fa que les plantes n'augmentin la producció

Un treball de la UAB ha posat de manifest que l'aire de Catalunya està experimentant un augment significatiu de les concentracions pol·líniques. L'estudi, publicat a la prestigiosa revista 'International Journal of Biometeorology', indica que la tendència es deu, possiblement, al canvi climàtic, i estaria relacionada amb augments en la prevalença de l'al·lèrgia al pol·len en la població catalana. La tendència a l'alça ja havia estat observada en altres països d'Europa, i a Catalunya ha estat analitzada a través dels registres aerobiològics de la Xarxa Aerobiològica catalana, que des de l'any 1994 monitoritza les concentracions de pol·len en diferents punts de la geografia del país. 

En concret, es van analitzar les tendències en les concentracions pol·líniques anuals a onze grups de gran rellevància biogeogràfica a Catalunya en un període de 18 anys (1994-2011). Això no obstant, l'estudi apunta que caldrien més anys de monitoratge per confirmar les conclusions.

D'altra banda, no tots els tipus pol·línics semblen respondre igual al canvi climàtic. Els grups mediterranis, com ara les alzines, els pins o el llentiscle són els que mostren un major increment, mentre que tipus pol·línics més propis de latituds continentals, com ara les artemísies, el bedoll o el faig, es mantenen més estables.

L'estudi també assenyala que la resposta al canvi climàtic es veu més accentuada en arbres que no pas en espècies herbàcies. Aquesta diferència es podria atribuir al fet que en espècies llenyoses, el desenvolupament de les flors es veu més afectat per la temperatura, mentre que en espècies herbàcies la floració està més influenciada per les precipitacions.

Els mètodes estadístics utilitzats en aquest treball han assentat una nova base per a l'estudi dels indicadors bioclimàtics mitjançant registres aerobiològics. En aquest sentit, poder comptar amb bases de dades aerobiològiques de llarg termini resulta imprescindible per entendre la resposta de la vegetació al canvi climàtic i, en particular, per prevenir impactes adversos en termes de salut pública, monitoritzant les tendències en la pol·linització d'espècies amb pol·len al·lergogen.