S'atura la caiguda de l'atur i se situa en un 24,94% a Girona

S'han creat 1.100 llocs de treball menys que el març de 2013

Els aturats augmenten de 700 persones aquest primer trimestre en relació amb el desembre fins sumar un total de 840.000 desocupats, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA). Amb aquest increment de l'atur s'atura una tendència de tres trimestres consecutius de caigudes de l'atur. Tot i aquest increment, en termes anuals l'atur ha disminuït de 108.800 persones, cosa que en un primer trimestre no passava des del 2007. La taxa d'atur s'ha enfilat dues dècimes més que el desembre i ha quedat fixada en el 22,10%, per sota del 24,45% del primer trimestre del 2013.

L'ocupació va a menys i aquest trimestre s'han destruït 38.100 llocs de treball, prop de 10.000 més que el primer trimestre de l'any passat. La destrucció de llocs de treball ha castigat especialment a la indústria catalana que en un trimestre ha destruït 10.600 llocs de treball i que en un any l'eliminació de llocs de treball ha estat de 27.700 unitats. En aquest primer trimestre el nombre de llocs de treball a la indústria s'ha situat en 525.800 treballadors.

L'altre sector que ha estat perjudicat per aquesta destrucció de l'activitat ha estat la construcció que en l'actualitat ocupa a 176.700 persones, 10.100 menys que el trimestre anterior i 5.900 menys que fa un any.

L'agricultura, que té un pes molt petit en el cens d'ocupació de Catalunya, també ha reduït la seva ocupació que aquest mes de març s'ha situat en 45.400 persones, 1.500 menys que el desembre i 8.300 menys que el primer trimestre de l'any passat.

El sector serveis és l'únic que se salva de l'aprimament del mercat de treball. Si bé en termes intertrimestrals l'ocupació ha caigut de 15.800 persones, en termes anuals el nombre de llocs de treball d'aquest sector ha augmentat de 69.500 unitats, situant l'ocupació d'aquesta activitat terciària en 2.212.900 persones el març.

Girona

A les comarques de Girona l'ocupació del primer trimestre s'ha situat en 289.700 persones, 1.100 llocs de treball menys que el març del 2013, una disminució percentual del 0,38%.

En relació amb el nombre de persones a l'atur, a Girona les persones sense feina van sumar 96.200 persones i la taxa d'atur es va situar en el 24,94%, per sobre de la taxa del 24,66% que va registrar el març del 2013.