Salt rebrà de Catalunya Caixa set pisos que es destinaran a lloguer assequible

Aquest és el primer ajuntament de les comarques gironines que signa aquest acord

Representants de Catalunya Caixa i de l’Ajuntament de Salt van signar ahir l’adhesió al conveni subscrit entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i Catalunya Banc, per promoure l’ocupació d’habitatges per destinar-los a lloguer assequible.
 
A resultes de la signatura, l’Ajuntament de Salt –que és el primer ajuntament de les comarques gironines que s’ha adherit a aquest conveni-  rebrà set pisos per destinar-los a que persones amb pocs recursos puguin accedir a un habitatge digne.
 
El conveni preveu que Catalunya Caixa informarà a l’Ajuntament de la incorporació de nous habitatges susceptibles de ser arrendats.
 
L’adhesió al conveni ha estat signada per Tomas Murciano, Director de Zona de Girona  de Catalunya Caixa i Jaume Torramadé , Alcalde de Salt. Glòria Pàmies, Tinenta d’Alcalde  de Comunitats i Habitatge, ha manifestat que el clima de bona col·laboració i la feina diària fa possible que es vagi incrementant el nombre de pisos a disposició de persones a les que cal un habitatge amb un lloguer assequible.
CX afavoreix el lloguer social mitjançant la firma de convenis

CX té com a objectiu posar el màxim d'habitatges de la seva propietat a disposició de les persones en situació més vulnerable. Per portar a terme aquest plantejament ha promogut la firma de convenis amb organismes públics i altres agents socials als qual cedeix part de la seva cartera immobiliària, a més d’impulsar a nivell particular el lloguer a preus molt reduïts. Fins el moment, l’entitat ha signat més de 1.400 contractes de lloguer social a Catalunya.