Aprovat el decret que regula l'extracció de corall vermell

Només es podrà exercir aquesta pràctica a la zona entre la frontera amb França i el cap de Begur

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que regula l'extracció de corall vermell (Corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català. Segons la norma, l'única zona del litoral on es podrà exercir aquesta pràctica és la compresa entre la frontera amb França i el cap de Begur, sense perjudici de les prohibicions que es pugui establir per a determinades subzones, motivades pels estudis científics sobre l'estat del recurs marí, segons ha apuntat l'Executiu.

La campanya de pesca de corall vermell s'inicia l'1 de maig i finalitza el dia 31 d'octubre de cada any i cada coraller autoritzat pot extreure una quota màxima anual de 300 quilos de corall vermell brut. L'extracció de corall vermell a la zona compresa dins de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus s'ha d'efectuar d'acord amb la Llei de protecció del cap de Creus, i queda prohibida en l'àmbit d'aplicació previst en la Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva natural integral.

Per a la pesca del corall vermell cal estar en possessió d'una llicència de pesca amb embarcació auxiliar prevista en la legislació vigent. El nombre màxim de llicències per a l'extracció de corall vermell en les aigües interiors del litoral català és de 10. Aquestes autoritzacions són intransferibles i només tenen validesa per a la campanya de pesca de l'any en curs.

La campanya de pesca de corall vermell s'inicia l'1 de maig i finalitza el dia 31 d'octubre de cada any, i no es pot simultaniejar aquesta activitat amb cap altra modalitat de pesca o la recol·lecció de marisc.

Segons el decret, cada coraller autoritzat pot extreure una quota màxima anual de 300 quilos de corall vermell brut, considerant la suma de les extraccions realitzades tant en aigües interiors com en aigües exteriors.

Finalment, dins del termini de deu dies hàbils des de l'endemà del final de la campanya de pesca de corall vermell, les confraries de pescadors han de remetre a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims la relació de les quantitats pesades a cada coraller. I dins dels 30 dies naturals també de l'endemà d'acabar la campanya, els corallers trametran a la Direcció General còpia dels fulls del Llibre de Registre de Corall Vermell corresponent a la campanya de pesca.