L'ICO i el servei de cirurgia del Trueta avancen en la detecció del càncer gàstric

Només un 20% dels tumors es detecten de forma precoç

Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona i del servei de cirurgia de l'hospital Josep Trueta han creat un nou test diagnòstic per detectar el càncer gàstric. Els símptomes d'aquest tipus de càncer solen aparèixer quan la malaltia ja està avançada. Això fa que només una petita proporció, un 20% de casos, es detectin en etapes inicials, abans que el tumor hagi fet metàstasi a altres parts del cos.

El nou test, que els creadors han anomenat Inprogras i que és de baix cost, pren en compte biomarcadors que poden indicar que un pacient pateix un tumor. Els investigadors han estat identificat una signatura de 21 proteïnes capaç de distingir una mucosa gàstrica normal d'una de tumoral. Javier Menéndez, responsable del Laboratori de Recerca Translacional de l'ICO Girona, i Manuel Puig, especialista en cirurgia gàstrica de l'Hospital Josep Trueta, van començar a treballar fa cinc anys en el desenvolupament d'un test de diagnòstic de càncer gàstric de baix cost.  

Aquest test té en consideració els processos inflamatoris que promouen el desenvolupament del càncer i examina de manera simultània l'expressió de 120 citoquines, 43 factors angiogènics, 42 factors de creixement, 40 factors inflamatoris i 10 metal·loproteïnases en mostres de teixit tumoral i normal de la mucosa gàstrica procedents de 32 pacients.

L'estudi, que ha comptat també amb la col·laboració logística de la Unitat d'Investigació Clínica de l'ICO Girona i del seu personal d'infermeria, va identificar finalment una signatura de 21 proteïnes capaç de distingir la mucosa gàstrica normal de la tumoral amb una sensibilitat del 82% i una especificitat del 73%.

Els investigadors han denominat a aquest nou test INPROGAS (INflammatory protein-driven gastric cancer Signature). Atès que els biomarcadors inclosos en el test pertanyen majoritàriament a proteïna secretades en teixits i fluids corporals, aquesta prova diagnòstica podria ser emprada en nous estudis d'escrutini no invasius en sang d'individus que no presentin símptomes.

Els resultats de l'estudi ja han aparegut a la revista especialitzada Oncotarget i un dels autors, Manuel Puig Costa, ha presentat la tesi "Descobriment i validació d'una firma d'expressió de 21 proteïnes predictiva a càncer gàstric mitjançant tèniques oncoproteòmiques de baix cost basades en micromatrius d'anticossos" per optar al Grau de Doctor en Medicina i Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El treball ha obtingut un excel·lent cum laude.  

El  treball de tesi doctoral ha estat codirigit per Javier A. Menéndez, doctor en Bioquímica i Biologia Molecular i coordinador del Laboratori d'Investigació Translacional de l'ICO-Girona, Antonio Codina Caçador, doctor en Medicina i Cirurgia i cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari Trueta de Girona, i Manuel Armengol Carrasco, doctor en Medicina i Cirurgia, catedràtic de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona.