La Diputació redactarà els plànols de delimitació contra incendis pels municipis petits

El límit se situa en 20.000 habitants

La Diputació de Girona, amb la col·laboració dels consells comarcals, s’ha ofert a redactar els plànols de delimitació contra incendis dels municipis de menys de 20.000 habitants. Aquests plànols són obligatoris per llei i estableixen una franja de seguretat de 25 metres en totes aquelles cases, nuclis i urbanitzacions que estiguin a menys de 500 metres d’una zona boscosa. L’elaboració d’aquests plànols és competència dels ajuntaments, que després han de reclamar als propietaris que facin les franges corresponents i, si no ho fan, els poden imposar multes coercitives o bé executar subsidiàriament la franja i que, posteriorment, aquesta execució repercuteixi en el propietari.

La intenció de la Diputació i dels consells comarcals amb el seu oferiment és complir la primera part del que dicta la llei: l’elaboració dels plànols per part dels consistoris, alguns dels quals ja els tenen fets però els hauran d’adaptar a la nova llei, mentre que n’hi ha d’altres que encara no els tenen.

La implicació de la Diputació amb els municipis anirà més enllà, de manera que, conjuntament amb Xaloc, prepara un dispositiu per donar suport als ajuntaments per a l’execució de les franges, el cost de les quals repercutirà en els propietaris que estiguin obligats a fer-se’n càrrec.
 
La Diputació de Girona, amb el consens de totes les forces polítiques que hi són representades, també està treballant per finançar directament l’execució de franges, i estudia realitzar altres actuacions per prevenir incendis, entre les quals, convertir algunes de les carreteres de la xarxa viària de la Diputació en zones de seguretat. La viabilitat d’aquesta proposta s’assajarà amb proves pilot a les carreteres dels Àngels (Gavarres) i a la de Sant Grau (Ardenya-Cadiretes).

Totes aquestes accions, que ja s’han presentat als alcaldes de l’Alt Empordà, el Gironès i el Baix Empordà, i que aquesta tarda es presentaran als de la Selva, respon a la reclamació dels bombers en el sentit de no haver de destinar tants recursos a defensar cases i instal·lacions i així poder-se ocupar de l’extinció dels incendis (en alguns moments dels darrers incendis, un 80 % dels recursos es dedicaven a protegir persones i cases, i un 20 %, a l’extinció). Això es podria evitar amb unes franges de protecció adequades. Fins ara, l’obligació de fer franges només era per a urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, i ara s’estén a totes les masies, granges i altres construccions, així com als nuclis urbans.

Pel que fa a l’impuls de la gestió forestal sostenible, la Diputació confia que sigui possible amb el desenvolupament de la biomassa forestal. Amb aquest objectiu, el consistori enllestirà en breu una convocatòria de subvencions (les bases ja estan aprovades), per un import global d’un milió d’euros, per instal·lar xarxes de calor i calderes que funcionin amb aquest combustible.