1.865 gironins van fraccionar el pagament dels seus deutes el 2013

El 14% dels ciutadans tenen rebuts pendents o fraccionats

L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest dimecres la memòria de l'Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal. Entre les diferents dades que s'han donat a conèixer, destaca que durant el 2013 un total de 1.865 ciutadans que arrossegaven impagaments es van adreçar al consistori per poder renegociar com ajornar el pagament o fer-lo de manera fraccionada.

Aquests ciutadans acumulen, en total, 2.889 rebuts pendents. Segons ha explicat la tinent d'alcalde d'Hisenda, Maria Àngels Planas, fins ara molts ciutadans havien arribat a superar els 3.000 euros de deutes i, per normativa, l'ajuntament els havia d'exigir una garantia del banc per facilitar-los el pagament fraccionat.

"Ens trobàvem gent que volia pagar però tenia una situació complicada i que, quan anava a demanar l'aval, el banc no els el donava", ha explicat Planas, que apunta que en aquests casos ja no hi havia més remei que iniciar la via executiva per embargar els comptes d'aquests ciutadans i aplicar-los recàrrecs. Per poder facilitar als ciutadans endeutats que puguin fer les paus amb l'ajuntament, a les ordenances fiscals del 2014 s'ha introduït un canvi i s'ha elevat fins als 6.000 euros l'import fins al qual no cal demanar garantia bancària per ajornar o fraccionar el pagament. 

Un altre dels canvis introduïts a les ordenances fiscals d'enguany és el fraccionament en tres pagaments de l'Impost de Béns Immobles (IBI). A partir del gener, si els ciutadans domicilien el rebut, automàticament se'ls descompta en tres vegades. Aquesta mesura, segons Planas, ha estat molt ben rebuda i en un mes i mig s'hi han acollit 6.650 ciutadans.  

Segons ha destacat la tinenta d'alcalde d'Hisenda, els gironins són "bons pagadors" ja que un 86% de les persones tenen els rebuts al dia. El 14% restant respon a persones que o bé acumula deutes o bé persones que s'han acollit al fraccionament de rebuts -com és el cas de l'IBI- o ha negociat ajornaments amb el consistori. 

Més tràmits a través d'Internet

El 2013 ha estat marcat també per un avenç en la implantació dels tràmits a través de la seu electrònica. En aquest sentit, la regidora de Serveis Administratius, Roser Urra, ha explicat que en un any s'han triplicat els registres d'entrada electrònics que es fan per mitjà d'aquesta eina a Internet, arribant als 743. 

L'ajuntament també va calcular per primer cop durant l'any passat el nombre de ciutadans que passen diàriament per les dependències municipals per fer-hi tràmits. Un total de 84.493 ciutadans van passar per l'ajuntament, això significa una mitjana diària de 231 persones.

D'altra banda, la tinenta d'alcalde d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha explicat que una de les accions que estan desenvolupant al llarg d'aquests mesos és el protocol per a la contractació responsable, amb la voluntat d'establir uns criteris sobre com contractar serveis a empreses del tercer sector. De moment, ja s'ha creat una comissió per establir aquests criteris i concretar quins són els contractes que es poden dirigir a aquestes entitats i quins no.