El col·lectiu d'enginyers gironins assegura que Adif no els deixa visitar les obres del TAV

L'empresa gestora d'infraestructures fa gairebé dos mesos que dona llargues als enginyers

La Taula d’Enginyeria de les comarques gironines està formada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (demarcació de Girona), el Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (demarcació de Girona), el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya (demarcació de Girona) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

Aquesta és una plataforma institucional que vol contribuir al debat dels temes tècnics, econòmics i socials que afecten els seus col·lectius i la societat gironina.