Prostitutes i clients podran rebre multes de fins a 3.000 euros a l'Alt Empordà

El Consell Comarcal ha aprovat una ordenança de lliure aplicació als municipis

L'ordenança tipus que podran aprovar tots els ajuntaments de l'Alt Empordà busca eradicar la prostitució de carrer, una pràctica que en els darrers anys ha proliferat bastant a la comarca davant la impotència de les autoritats municipals que no comptaven amb eines per combatre-la. Ara, amb l'ordenança, els ajuntaments tindran la possibilitat d'imposar multes de fins a 3.000 euros tant a prostitutes com a clients. "Pretén servir d'eina per acabar amb les activitats consistents en l'oferiment, la demanda i la pràctica de serveis sexuals remunerats a l'espai públic i a les zones de domini públic", exposa l'ordenança.

En els municipis en els quals s'aprovi la nova normativa, quedarà prohibit oferir o sol·licitar serveis sexuals retribuïts a espais públics i la responsabilitat recaurà tant en les persones "que ofereixin serveis sexuals" com en les persones que "els sol·licitin". Quedaran exempts, però, les persones víctimes de xarxes d'explotació que no ofereixin els serveis sexuals de manera "lliure i independent". En aquests casos, les policies locals posaran el cas en mans de les autoritats perquè investiguin el cas i les víctimes no hauran de pagar les multes.

"L'Ajuntament col·laborarà amb les forces i els cossos de seguretat competents en la detecció i la denúncia de les conductes atemptatòries contra la llibertat i la indemnitat sexual de les persones, especialment en relació amb les activitat de proxenetisme o qualsevol altra forma d'explotació sexual, molt especialment si aquesta afecta a menors d'edat", recull l'ordenança.

Els sancions poden ser lleus, greus o molt greus, depenent del lloc on s'ofereixi el servei sexuals i si hi ha reincidència. Les sancions lleus arriben a un import màxim de 750 euros, les greus suposen una multa d'entre 750,01 euros i 1.500 i les molt greus d'entre 1.500,01 a 3.000 euros. Segons recull l'ordenança, es considera molt greu, per exemple, que prostituta i client arribin a un acord en espais situats prop de centre religiosos, escoles o instituts, parc i zones infantil i d'especial afluència de menors d'edat.

Les policies locals i els Mossos d'Esquadra podran identificar tant prostitutes com clients i iniciar el procés sancionador. En cas que no duguin documentació o es neguin a identificar-se, els agents els podran portar fins a comissaria per fer les diligències d'identificació necessàries.