Aproven l'assignació de personal necessari per obrir la presó del Puig de les Basses

També s'inclou el Centre Penitenciari Obert de Girona

El Govern ha aprovat l'acord que permetrà la incorporació del personal necessari per a la posada en funcionament del Centre Penitenciari Puig de les Basses i el Centre Penitenciari Obert de Girona. L'assignació de llocs de treball es durà a terme d'acord amb les necessitats de les diferents fases temporals previstes per a l'obertura, durant els mesos d'abril, maig, juny i octubre d'aquest any.

En el centre de Figueres, es destinarà el personal que va aprovar l'accés al cos tècnic d'especialistes que provisionalment es troba treballant en altres presons i el que està pendent de nomenament. A més, es resoldrà el concurs suspès al 2010, tant per aquest centre com en el de Girona. El pas donat per l'Executiu permetrà en primer lloc la destinació definitiva al nou equipament penitenciari de Figueres de les persones que van superar el procés selectiu d'accés al cos tècnic d'especialistes i que havien estat adscrites provisionalment a altres centres penitenciaris fins al moment en què es posés en funcionament Puig de les Basses.

En aquesta situació, es troba tant personal que ja va ser nomenat com un altre grup pendent de prendre possessió, i per tant de nomenament. I en segon lloc, es fa efectiu el compromís adquirit pel Govern de comptar amb el personal necessari per a l'obertura de Puig de les Basses.

Igualment, el Departament de Justícia podrà cobrir diferents llocs de treball tant al Centre Penitenciari Puig de les Basses com al Centre Obert de Girona amb la resolució de concursos de provisió de llocs de treball, que havien quedat en suspensió el 2010. I també canviar l'adscripció de llocs de treball dels centres antics als nous centres, ja sigui de funcionaris amb plaça o interins, per completar la plantilla prevista per al funcionament dels nous equipaments. En altres casos, es suprimiran llocs de treball i les persones que els ocupin seran reassignades en la nova destinació, i s'adoptaran mesures de mobilitat funcional per al personal laboral.

D'altra banda, el Govern ha prorrogat fins a finals d'any el Programa temporal de suport en matèria d'equipaments penitenciaris de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia. El programa es va crear el 2012 amb la finalitat de coordinar una sèrie d'actuacions necessàries per a l'execució del Pla d'equipaments penitenciaris, amb una vigència de dos anys.

Tanmateix, es fa necessari prorrogar-ne la vigència davant la reelaboració del Pla, especialment en un any en què el Departament de Justícia preveu el tancament del centre penitenciari de Figueres, l'obertura de Puig de les Basses i la conversió del centre penitenciari de Girona en centre obert.