Crearan una tipografia amb les lletres del Tapís de la Creació de la Catedral de Girona

Un equip de dissenyadors ja estudia les grafies medievals

El Tapís de la Creació de la Catedral de Girona és una obra d'entre finals del segle XI i principis del XII. Brodades sobre el tapís hi ha una vintena de lletres majúscules que es van repetint per explicar la gènesi del món.

Ara, mil anys més tard, un equip de dissenyadors està estudiant les grafies per tal de convertir-les en una tipografia digital que hauria d'estar disponible als ordinadors al setembre del 2015. La feina no és fàcil ja que, tot i que al tapís hi apareixen més de 300 lletres, la gran majoria estan repetides i, per tant, la majoria s'han de recrear. Per tal que una tipografia es pugui comercialitzar calen 256 elements (entre lletres i símbols) i al tapís només n'hi apareixen un 8%.