Agricultura garanteix una correcta gestió dels purins

Pelegrí defensa que cal anar cap a un nou model que passa per la reducció dels nivells de nitrats en l'alimentació animal

El Departament d'Agricultura ha arribat a un principi d'acord amb el Ministeri d'Agricultura per garantir una correcta gestió dels purins en cas que no hi hagi acord en les negociacions que mantenen Indústria i les elèctriques per aplicar una moratòria en la retallada de les primes a les plantes de tractament, segons ha explicat Josep Maria Pelegrí. Tot i això, ha remarcat que abans cal esperar com acaben aquestes negociacions, ja que en cas que s'acordi una moratòria les plantes podrien seguir funcionant i gestionant així els excedents de purins. Pelegrí, però, ha dit que cal anar cap un nou model que passi per innovar per tal que l'alimentació dels animals contingui un nivell menor de nitrats.

El conseller d'Agricultura ha volgut llençar un missatge de confiança al sector ramader arran de la problemàtica generada arran del tancament de les plantes de tractament de purins amb cogeneració per la retallada de les primes a les energies renovables per part del Ministeri d'Indústria.

En aquest sentit, Pelegrí ha concretat un principi d'acord amb el Ministeri d'Agricultura amb el qual el Departament d'Agricultura garantiria una correcta gestió dels excedents de purins de Catalunya en el cas que Indústria no acabi accedint a aplicar una moratòria en l'aplicació de la retallada com demanen els ramaders, les plantes de tractament, els sindicats agraris i el Govern.

El conseller ha defensat la responsabilitat del departament de vetllar perquè la problemàtica no derivi en un "problema major" que afecti la viabilitat de les explotacions ramaderes i a una correcta gestió ambiental de les dejeccions. Aquesta solució afectaria unes 540 explotacions ramaderes catalanes que depenen de les sis plantes de tractament de purins amb cogerenació, les quals produeixen anualment uns 600.000 metres cúbics de purins, entre un 5 i un 6% del total de dejeccions ramaderes de Catalunya.

En cas que Indústria i les elèctriques acabin acceptant l'aplicació de la moratòria, ja no seria necessària aquests solució que ha anunciat Pelegrí ja que aleshores serien les plantes de tractament qui s'encarregarien de la gestió dels purins com portaven fent des de fa 15 anys. En cas contrari, la continuïtat de les plantes es posaria en qüestió.

Canvi de model

De totes maneres, sigui el resultat de les negociacions entre el Ministeri d'Indústria i les elèctriques en relació a la moratòria en l'aplicació de la retallada de les primes a les plantes de tractament de purins, Josep Maria Pelegrí ha defensat que "sí o sí" cal anar cap a un canvi de model que permeti reduir els actuals nivells de nitrats de les dejeccions ramaderes.

Per aconseguir-ho cal innovar en la dieta i nutrició dels animals per tal que els volums de nitrats que ingereixin els animals siguin menors que ara. Altrament, el Departament d'Agricultura també recomana buscar sinèrgies entre els ramaders per gestionar els seus excedents de purins amb la creació de centres de gestió més petits d'àmbit territorial. En tercer lloc, ha defensat la necessitat d'incentivar també la instal·lació de petits instruments que permetin la separació de la part sòlida de la líquida de les dejeccions ramaderes.