Vidal (ICV) reclama més esforços per una gestió integral i sostenible del riu Ter

Assegura que la seva privatització va en contra dels interessos del país

El diputat d’ICV-EUiA per Girona al Parlament de Catalunya, Marc Vidal, va reclamar ahir al Govern que recuperi el debat sobre el riu Ter, obrint-lo al territori i a la societat, per avançar cap un escenari de sostenibilitat ambiental des de la perspectiva del canvi climàtic i la gestió integral tant del seu curs fluvial com de tota la seva conca hidrogràfica.

En aquest sentit, Vidal va voler remarcar la necessitat de treballar des d’ara mateix per una gestió ambiental que englobi tot el territori i a tots els agents implicats, que projecti i analitzi escenaris futurs amb menys recursos hídrics disponibles, que valori els canvis d’usos presents i futurs i també el model de gestió, al seu entendre privatitzador, que s’està implantant en els serveis d’abastament en alta i en baixa, "en contra dels interessos del país i de la ciutadania que cada vegada té menys control i menys informació sobre els costos econòmics i ambientals de l’aigua i de la gestió que fan el Govern i els ajuntaments”.

Per a Vidal és important no perdre de vista el Ter “encara que tots els esforços estiguin posats en el Pla de Conca de l’Ebre, l’amenaça també plana sobre el Ter. Per això demanem la mateixa sensibilitat per al Ter, tot i que serem molt més exigents perquè la pressió humana actual és excessiva, i la futura pot ser dramàtica, tant per la incertesa del transvasament cap a l’àrea metropolitana com pel greu problema de la contaminació d’origen agrícola i ramader, com per les activitats econòmiques que s’estan impulsant al seu entorn i que depenen del seu abastament. Si de debò creiem que és un patrimoni clau per al territori, hauríem de ser responsables i recuperar el Compromís pel Ter com a base per començar a fer una gestió realment sostenible”.

El diputat ecosocialista ha afirmat que la gestió sostenible del riu Ter ha d’incloure tots els aspectes que són determinants, sobretot els que són potencialment negatius per a l’equilibri ecològic i econòmic del seu curs com del territori i que van més enllà de la gestió insuficient que fan els departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura. “La sostenibilitat dels nostres rius, el sanejament de les aigües residuals i la cultura de l’estalvi són fites que ja s’havien assolit fa uns anys i que hem de millorar, però ara cal mirar endavant”. Per això, Vidal ha reclamat que la sostenibilitat se situï al centre del debat sobre el Ter i s’obri a tots els sectors socials i als diferents departaments de l’administració catalana per així projectar un futur clar per al riu més important de les comarques gironines. “Hem de poder anar més enllà de la Directiva Marc de l’Aigua, i que es monitoritzin i avaluïn totes les activitats que causen un impacte negatiu en l’aigua. Sense aigua no hi ha futur ambiental, social ni econòmic”

Un altre aspecte clau és la gestió pública de l’aigua davant dels "interessos privatitzadors del govern, vendre’s la gestió suposa perdre el control sobre una important infraestructura de país. L’accés a l’aigua és un dret bàsic que no podem deixar en mans privades. Cal que trobem solucions a curt termini per no dependre dels oligopolis que volen treure profit econòmic dels serveis fonamentals per a les persones”  ha afegit Vidal.