L'Hospital Santa Caterina de Salt fa un 11% més d'operacions que el 2012

Durant el 2013 es van realitzar 3.216 ressonàncies magnètiques i es van duplicar les sessions de tractament oncològic

L'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha realitzat 7.054 intervencions quirúrgiques durant el 2013, un 10,76% mes que l'any anterior. Durant el 2013, el centre hospitalari va registrar un increment de les altes d'hospitalització, un 6,93% més que el 2012. D'entre les dades generals donades a conèixer aquest divendres durant la sessió de Balanç de Gestió del centre, destaca l'augment del nombre de ressonàncies magnètiques, un 13,06% més, i l'increment de les sessions de tractament oncològiques, un 130,55% més que l'any anterior. Destaca també la disminució del nombre d'urgències que ha passat de 44.350 l'any 2012 a 43.722 durant el 2013. L'hospital preveu construir dos quiròfans nous.

Aquest divendres la gerència i l'equip directiu de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) han presentat als professionals de l'Hospital de Salt les dades més destacades de la gestió del centre durant el 2013 i els objectius per aquest 2014, un any que estarà marcat pel Projecte CIMS i les aliances amb l'Institut Català de la Salut a Girona.

Des del punt de vista de l'activitat assistencial, el director de centre de l'IAS, el doctor Miquel Carreras, ha repassat algunes de les dades més destacades del 2013. En total, l'Hospital Santa Caterina de Salt va realitzar 7.054 operacions quirúrgiques, gairebé un 11% més que l'any anterior. També es van donar 9.980 altes d'hospitalització, un 6,93% més que el 2012, sent especialment significatiu l'augment del 24,22% (2.836) de les altes en cirurgia major ambulatòria. En aquest sentit, Carreras ha explicat que el centre té previst construir dos nous quiròfans que permetran incrementar l'activitat quirúrgica de cara al futur.

Segons el director, l'Hospital de Santa Caterina ja és un referent en parts naturals. Durant el 2013 se'n van fer 1.144. Tot i que la majoria dels resultats mostren un augment respecte anys anteriors, les urgències ateses és un dels aspectes que més ha disminuït durant 2013. En concret, l'any 2012 es van atendre 44.350 urgències i aquest 2013 la xifra només ha arribat a les 43.722. Carreras ha relacionat aquest fet amb "l'increment de la resolució a l'atenció primària".

39.614 estudis radiològics

Pel que fa a l'activitat radiològica, s'han fet 39.614 estudis- un 2,74% més que el 2012- i sobresurt l'increment del nombre de ressonàncies magnètiques passant de les 2.796 a les 3.216, un 13,06% més. D'altra banda, a l'Hospital de Dia s'han fet 16.668 sessions de tractament, un 17,91% més. Destaca l'increment de les sessions oncològiques que s'han duplicat, un 130,55% més, arribant a les 2,785. Les pneumològiques també han augmentat un 29,96% i les cardiològiques un 28,80%. Pel que fa a proves diagnòstiques, durant el 2012 es van fer 767 proves i el passat 2013 es va arribar a les 1.094. També han augmentat el nombre d'estudis passant de 193 a 246.

En relació amb l'atenció primària, (l'IAS gestiona les ABS de Cassà de la Selva, Breda-Hostalric i Anglès), Carreras ha volgut posar l'accent en el nucli assistencial de la cronicitat tot destacant el seguiment fet als pacients crònics complexos. En aquest sentit, el doctor ha destacat els "bons resultats obtinguts" amb el programa Pacient Expert en Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica i Insuficiència Cardíaca, i el projecte 'Planta Comunitària Virtual' que és un nou model dirigit als pacients crònics complexos que trasllada al domicili dels pacients alguns elements de l'atenció que tindrien en una planta hospitalària. L'objectiu d'aquest programa és millorar la qualitat de vida dels malalts, dels cuidadors i la coordinació assistencial evitant ingressos no programats a l'hospital i visites als serveis d'urgències.

En termes generals, l'atenció primària s'ha incrementat en aquests tres ABS. Les visites domiciliàries mèdiques s'han incrementat un 28,53%, 3.595, i les d'infermeria també han crescut gairebé un 13%.

D'altra banda, des de l'equip directiu s'ha volgut subratllar que l'estudi europeu REFINEMENT ha evidenciat que Girona és un model referent en àmbit europeu pel que fa a l'eficiència en salut mental i té un dels millors sistemes d'accés als centres sanitaris. A grans trets, s'han registrat 984 altes amb una estada mitjana de 15 dies i s'ha notat una tendència a l'alta pel que fa l'activitat ambulatòria. Els centres de dia van tenir 337 pacients en seguiment i els centres de salut mental van atendre 82.576 visites d'adults i 27.367 visites d'infants i joves.

Més visites a l'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives

D'altra banda, durant el balanç de la gestió també s'ha conegut el creixement de les visites de l'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives, que ha incrementat un 8,60% amb un total de 6.896, i també l'atenció a les demències. La Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències va realitzar durant l'any passat 3.424 visites i 4.658 sessions de rehabilitació cognitiva. D'altra banda, també s'ha incrementat substancialment les visites a través del Sistema informatitzat de Suport al Diagnòstic de Demència per Atenció Primària (SISDDAP) amb 1.058 valoracions realitzades, un 67,41% més que l'any 2012.

El balanç del 2013 ha finalitzat amb la presentació dels objectius i accions estratègiques per aquest any. Un dels projectes importants és el CIMS que està dirigit per la doctora Anna Ochoa de Eschagüen, que ha destacat la implantació del projecte Argos - el sistema de gestió de la informació clínica i administrativa basat en el programari SAP- que permetrà que a l'estiu ja hi hagi una eina comuna pel que fa a l'assistència i a la gestió de tots els centres de l'IAS, un sistema que ja s'utilitza a l'ICS. D'altra banda, també està previst la implantació dels projectes transversals entre els hospitals de Santa Caterina i Trueta que inclouen els serveis de Neurologia, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Urologia i Farmàcia.

Finalment, l'equip directiu també ha volgut subratllar el gran impuls que l'IAS i l'ICS porten a terme conjuntament sota el paraigua de l'IDIBGI i el gerent de l'Institut d'Assistència Sanitària, el doctor Martínez Ibáñez, ha clos la sessió reiterant que els resultats del 2013 han estat "majoritàriament positius i atribuïbles a l'esforç i professionalitat de tots els treballadors en el marc del projecte d'aliances entre l'IAS i l'ICS".