Les depuradores del Gironès donen cobertura a un 96% de la població

Es disposa d’un total de 10 instal·lacions actives

La comarca del Gironès disposa actualment de 10 depuradores en servei que tracten un cabal d’aigües residuals de 49.000 m3/dia (que representa el sanejament equivalent de 200.000 d’habitants). Això significa que les depuradores existents a la comarca garanteixen el sanejament de més del 96% de la seva població.
 
Els sistemes de sanejament en servei són els següents: Bescanó, Cassà de la Selva (saneja les aigües residuals de Cassà i Llagostera), Celrà, Cervià de Ter, Flaçà (saneja les aigües residuals de Flaçà i Sant Joan de Mollet), Girona (saneja les aigües residuals de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Fornells de la Selva, Vilablareix, part de de Sant Julià de Ramis i un poligon industrial d'Aiguaviva), Llambilles, Sant Jordi Desvalls-Mas Masó, Quart i Sant Gregori.
 
A més, existeixen prop de 80 quilòmetres de xarxa de col·lectors en alta a la comarca, que fan possible connectar les xarxes de clavegueram amb les estacions depuradores i fer possible el sanejament de les aigües residuals.
 
Totes aquestes depuradores, a més de sanejar les aigües residuals generades en els municipis esmentats, també contribueixen a la millora mediambiental dels rius Ter i Onyar.

 
 
Principals dades de les depuradores en servei a la comarca
 
 
Nom depuradora
Any activació
Cabal disseny (m3/dia)
Bescanó
2005
600
Cassà de la Selva
1993
2984
Celrà
2002
2100
Cervià de Ter
2000
226
Flaçà
2012
738
Girona (*)
1986
55000
Llambilles
2012
276,6
Mas Masó
2012
85
Quart
2013
600
Sant Gregori
1988
240
 
             (*) Ampliació realitzada l’any 2008
 
 
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.