Només el 19% dels gironins afirma tenir una excel·lent qualitat de son

El 81% restant ha manifestat patir algun tipus d'anomalia

Un estudi encarregat per Dormity.com amb la col·laboració de la Dra. Odile Romero, Cap de Secció de Neurofisiologia de la Unitat de la Son de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha analitzat la qualitat de son dels catalans amb motiu del Dia Mundial de la Son.

Malgrat que la “percepció subjetiva” dels catalans és que la seva qualitat de son és bastant bona (72%), l'Índex de Qualitat de la Son de Pittsburgh (IQSP) ha desvetllat que només un 17% dels catalans té una excel·lent qualitat de la son. L'alteració més freqüent observada ha estat “l'eficiència de la son”: més d'un 75% afirma dormir menys del 65% del temps que passa al llit, i un 5% incideix en una important afectació durant el dia. Segons la Dra. Romero, “l'eficiència de la son mesura les hores reals de descans de les persones, i el resultat d'aquest estudi ens diu que descansen unes 6 hores de mitjana quan haurien de fer-ho 7 hores.”

Segons l'IQSP, el 72% dels catalans destina mitja hora a adormir-se i dorm una mitjana de 6 hores al dia, si bé l'estudi ha detectat que el 14% de gironins en dormen menys de 6. Atenent a cada província, a Barcelona, el 20% de la població dorm més de 7 hores, a la província de Girona un 26%, a Tarragona el 17% i a Lleida el 31%.

Com a aspecte comú a les quatre províncies, un 27% dels catalans pateix “disfunció diürna” de moderada a greu. Segons la Dra. Romero, “la disfunció diürna en aquest percentatge de població podria tenir conseqüències en l'àmbit laboral i de salut.”

Un altre aspecte interessant recollit en l'estudi és que els catalans en general, no acostumen a prendre medicació per millorar la qualitat de son. Del 83% dels catalans que té una qualitat de son millorable, només un 7% afirma prendre medicació més de 3 cops a la setmana. Per tant, “qualsevol tipus de medicació hipnòtica utilitzada ha de ser controlada per un especialista” segons la Dra. Romero.

Quant a la pertorbació, que fa referència a aquells símptomes que ens fan despertar a la nit (malsons, passar fred o calor, roncar, dolor, haver d'anar al bany, apnea, mala respiració, etc.) afecta un 15% dels catalans. “Seria recomanable que les persones que pateixen aquest tipus de pertorbacions consultessin a un especialista per descartar que la fragmentació de la son estigui provocada per altres malalties” afirma la Dra. Romero.

L'estudi ha inclòs també la consulta sobre malalties relacionades amb el descans dels catalans i la meitat dels catalans (51%) ha afirmat patir-ne alguna. La més comuna ha estat la lumbàlgia, amb una afectació del 56% i la cervicàlgia, amb un 29%. Altres patologies com la dorsàlgia, la fibromiàlgia o l'osteoporosi afectarien al voltant del 5% de la població.

Per últim, l'estudi ha recollit també el tipus de material que utilitzen els catalans per dormir. La viscoelàstica (33%) i el làtex (25%) són els dos tipus de materials més utilitzats pels catalans, si bé el 22% utilitza matalassos de motlles. Una dada curiosa també és que l'11% de la població analitzada no sap de quin tipus de material és el matalàs on dorm.

Segons David Sánchez, propietari de la cadena Dormity.com, “els materials han anat evolucionant i avui dia la viscoelàstica és el material més saludable, perquè s'adapta perfectament a la forma del cos. El làtex va ser la revolució dels anys 20 però el problema és que tendeix a ser massa tou i no té la suficient fermesa. Quant als matalassos de motlles, tendeixen a deformar-se, i al tercer any estan ja al 50% del seu rendiment, notant la pressió dels motlles contra el cos."
L'Índex de Qualitat de Son de Pittsburgh (IQSP) ha estat emprat com a estudi observacional sociològic sobre una mostra de 1000 catalans majors d'edat de les quatre províncies, ponderant la mostra segons cada estrat poblacional. L'IQSP s'analitza a partir de set variables: qualitat subjectiva, latència, durada, pertorbació, eficiència, ús de medicació i disfunció diürna.

L'empresa catalana dedicada a la venda a detall de material per al descans, Dormity.com ha encarregat aquest estudi amb la voluntat de conèixer amb detall la qualitat de son de la societat catalana en la conjuntura actual per comptar així amb més informació per a un millor assessorament del descans als seus clients.
La voluntat de Dormity.com és repetir anualment aquest Índex de Qualitat de la Son de Pittsburgh (IQSP), per poder conèixer la tendència. A més, al tractar-se d'un instrument estàndard que mesura la qualitat de la son, el IQSP permet la comparació de resultats amb altres països d'Europa i el món.

El Dia Mundial de la Son va ser importat a Espanya el 2008 per la Sociedad Española del Sueño. Aquest any es celebra el dia 14 de març sota el lema “Respira bé, Dorm millor, és salut” i centra l'atenció en les queixes freqüents produïdes per trastorns de la son.