El Govern destina 124 milions d'euros a obres de millora de diverses carreteres

Les tasques de conservació abastaran uns 5.300 quilòmetres de carreteres arreu del territori

El Govern ha aprovat una inversió, d'abast pluriennal, de 124 milions d'euros per a obres de millora de les carreteres gestionades per la Generalitat. Aquesta partida es destinarà a les tasques de manteniment de prop de 5.300 quilòmetres de carreteres a tot el territori i també a aquest pressupost s'afegeixen 41,7 milions d'euros que es destinaran a l'operativitat dels túnels i del Centre de Control de Carreteres.

Algunes de les obres de millora es duran a terme en carreteres com la C-31 i C-66 a la demarcació de Girona, la C-12, C-13, C-55, C-28 a Lleida, la C-14 i C-31 a Tarragona, i la C-55, C-16 i N-150 a la demarcació de Barcelona. Es preveu que les actuacions, amb un termini d'execució de 36 mesos.

La inversió prevista de 124 milions d'euros es reparteix entre 17 àmbits de conservació de carreteres distribuïts per tot Catalunya; les actuacions que s'impulsen tenen com a objectiu garantir un nivell òptim de servei de la xarxa viària i afavorir la seguretat mitjançant la conservació dels elements constitutius de cada carretera, com el control i manteniment de l'estat de la calçada, la senyalització vertical i horitzontal, les barreres de seguretat o

l'abalisament.

El manteniment de vies a la demarcació de Girona inclou un pressupost de 25,6 milions. Concretament, es duran a terme millores a les vies C-31, C-66, C-252, C-260, GI-203, C-26, C-153, C-162, GI-524, C-63 i la GI-682. Es destinaran 40,1 milions d'euros a les comarques lleidatanes per millorar carreteres com la C-12, la C-13, la C-242 i la C-45, C-1311, L-503, C-14, C-55, L-401, L-511, C-28, C-147, L-510 i C-26. Al Camp de Tarragona es destinen 3,1 milions d'euros per a obres de millora a la C-14, C-31B, C-242, C-44, T-310, C-31, C-37 i C-51 i 7,4 milions per a millores a vies de les Terres de l'Ebre com la C-12, C-42, C-221, C-43 i T-301.

Finalment, el pressupost inclou també 37,6 milions que es destinaran al manteniment de carreteres de la demarcació de Barcelona com la C-26, C-55, C-16, C-154, B-402, N-150, C-1413a, N-141c, B-121, C-1412a, B-220, C-61, N-II, C-251, C-155, B-502, C-245, B-212, C-59, B-431, C-154 i B-153.

Control dels túnels de la xarxa

Addicionalment, s'ha previst una partida específica de 41,7 milions d'euros per garantir la funcionalitat dels sistemes de gestió del Centre de Control de Carreteres, ubicat a Vic, encarregat del manteniment, vigilància i control dels túnels de la xarxa viària i dels seus accessos, així com del seguiment sobre incidències a les carreteres de titularitat de la Generalitat.

La inversió aprovada avui s'afegeix a les actuacions recentment iniciades per a la conservació de les carreteres que registren més trànsit de la demarcació de Barcelona, amb un pressupost de prop de 33 milions d'euros en tres anys. En total, doncs, la Generalitat destinarà al manteniment de la xarxa viària uns 200 milions d'euros els pròxims tres anys.