Roses soterrarà l'aparcament de davant el mar

La decisió s'ha pres després d'una enquesta telefònica als ciutadans

L'enquesta telefònica realitzada durant les darreres setmanes a Roses sobre la idoneïtat dels dos emplaçaments proposats per l'Ajuntament per a la construcció d'un aparcament soterrat a la població, ha copsat la preferència de la ciutadania per ubicar aquest servei davant del front de mar (amb un 65,1% dels enquestats a favor), front al possible emplaçament sota la plaça Catalunya (13,3%).

Aquesta consulta s'emmarca dins el programa d'actuacions del Pla de Participació Ciutadana impulsat per l'Ajuntament de Roses, amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels veïns entorn a la realització de diferents projectes a la població. En concret, la realització de la present consulta té per objectiu conèixer l'opinió, valoració, grau de necessitat i el consens o dissens de la problemàtica de l'aparcament en general al municipi i, específicament, la millor ubicació del pàrquing subterrani.

El resultat a l'elecció entre les dues ubicacions proposades s'ha resolt amb un percentatge d'un 65,1% de veïns a favor del soterrament de l'aparcament de davant de mar, actuació que permetria la finalització del passeig Marítim en el seu tram entre la Riera Ginjolers i el Port Esportiu, front a un 13,3% de veïns que optarien pel seu emplaçament a la plaça Catalunya. De la resta de veïns consultats, un 16,67% no optaria per cap de les dues opcions, mentre que un 4,87% triaria qualsevol de les dues.

Un fet que resulta molt destacable és l'elevat grau de coneixement de la població entorn a les dues propostes objecte de la consulta (un 67,44% del total), fet que ha facilitat molt el desenvolupament i realització de les enquestes.

Altres qüestions plantejades en l'estudi han estat la valoració sobre la problemàtica d'aparcament en el municipi, les necessitats per mantenir el dinamisme i la capacitat d'atracció turística de la població i per un front de mar atractiu i al servei dels passejants, la conveniència de construir un aparcament soterrat (amb un 73% de veïns a favor), etc.

Mostra representativa

L'enquesta telefònica, realitzada entre els passats 28 de gener i 14 de febrer, disposa d'un marge de confiança alt, amb un error mostral de +-5%.

El mostreig d'enquestes realitzades ha estat de 390, percentatge estadísticament fiable calculat sobre l'univers de 16.241 habitants de Roses majors de 18 anys, i en funció de les quotes de sexe (homes, dones) i grups d'edat (de 18 a 34 anys, de 35 a 64 anys i de 65 anys i més).

Els dos projectes presentats:

El projecte de la plaça Catalunya suposaria el buidatge del subsòl de la plaça per a fer-hi un aparcament subterrani de dues plantes, amb accessos des de l'Avinguda de Rhode. Disposaria d'una capacitat per a 219 vehicles, i el seu finançament estaria vinculat a unes 560 places de zona blava de pagament en superfície distribuïdes per tot el poble.

El projecte del front de mar proposa el soterrament de l'actual aparcament en superfície situat a la platja de la Punta, fet que permetria recuperar la coberta per connectar el passeig Marítim fins a la riera de la Cuana. Tindria una sola planta amb una capacitat per a 377 vehicles. En aquest cas, el seu finançament estaria vinculat a les 260 places actuals de zona blava existents al front de mar.