Figueres tanca el 2013 amb un superàvit d'1,7 milions d'euros

El consistori diu que és una prova de que "no es van inflalr els ingressos" com denunciava l'oposició

Figueres ha obtingut un superàvit de més d'1,7 milions d'euros en la liquidació del pressupost del 2013. Un superàvit que hauria estat superior, concretament de 3,6 milions, si no s'hagués aplicat "a meitat de partit" la nova normativa de l'Estat de fer una dotació d'incobrables.

Pel que fa al nivell d'endeutament, s'ha situat en el 76,24%, gairebé un 25% menys que l'any anterior. Manuel Toro, regidor d'Hisenda, ha apuntat que durant el segon trimestre de 2014 es podria arribar a un endeutament del 75%, "el que permetria al consistori demanar crèdit sense autorització".

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha destacat "l'eficàcia en la reducció del deute sense retallar cap servei municipal". D'altra banda ha assegurat que la liquidació del pressupost del 2013 demostra que "el govern municipal està complint amb tots els indicadors positius que ens demana la Llei d'Hisendes Locals" amb l'excepció del romanent de tresoreria, que tot i que s'ha reduït en 1,5 milions respecte el 2012, continua en els 3,2 milions negatius.

Amb tot, Felip ha recordat que la feina de reducció del dèficit ha sigut "eficaç" i que ho hauria estat més si no s'haguessin aplicat les normatives de darrera hora imposades per l'Estat. A més, Felip ha ressaltat que la reducció del dèficit, que ha estat d'un 25% respecte els comptes de l'any anterior, s'ha fet "sense retallar cap servei públic municipal".

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Manuel Toro, ha recordat que, a diferència dels pressupostos, que els elabora l'equip municipal, la liquidació del pressupost la fa l'interventor, el que demostra que "mai s'han inflat les partides d'ingressos" com en més d'una ocasió ha denunciat l'oposició. A més, Toro ha destacat que els comptes municipals de l'any 2013 demostren que "l'ajuntament s'ha fet gran" i que els seus paràmetres econòmics són "fiables", un fet que es farà evident durant el segon trimestre de 2014 quan el dèficit se situï en el 75%, un nivell que permetrà "demanar crèdit sense l'autorització dels departaments competents" com succeeix ara.

Un altre dels factors destacats de la liquidació és el termini de pagament a proveïdors que s'ha situat en els 74,73 dies, quan un any enrere era de 118 dies. L'objectiu del govern municipal, és, segons ha confirmat Manuel Toro, situar-lo en els 60 dies el mes de juny o juliol de l'any en curs. Un termini que serà possible perquè l'Ajuntament de Figueres estarà en disposició de demanar un crèdit per avançar en el pagament als proveïdors.