Un 22% dels participants al programa d'orientació d'UGT van trobar feina

L'any passat es van atendre a pràcticament 1.000 persones

El 22% dels usuaris que el 2013 van participar en el programa d'orientació que impulsa la UGT van aconseguir trobar una feina. Els nivells d'inserció havien arribat pràcticament al 40% abans de la crisi però ara cada vegada és més difícil aconseguir trobar una feina pels aturats que recorren al servei. Per una banda, perquè les persones que s'hi apunten tenen poca formació perquè al llarg de la seva vida sempre havien estat treballant i no s'havien format.

D'altra banda, segons reconeixen els responsables del servei, perquè les ofertes de feina cada vegada són més exigent i inclouen requisits com idiomes o carnets professionals que fins ara no eren necessaris per accedir a aquests llocs de treball. El sindicat, a través de l'Institut per al desenvolupament de la formació i l'ocupació (Idfo), té des del 1997 un programa d'orientació dedicat a ajudar les persones aturades a tornar a incorporar-se al mercat de treball. Durant el 2013 es van atendre pràcticament un miler de persines (680 homes i 300 dones) als punts que hi ha a Girona, Olot, Palamós i Ripoll. D'aquests, un 22% van aconseguir una feina. 

Segons explica una de les tècniques responsables del servei, Montse Alabert, aquests índexs d'inserció són baixos ja que, abans de la crisi, s'havia arribat a inserir pràcticament quatre de cada deu usuaris del servei. Segons reconeix, amb l'arribada de la crisi s'han trobat amb diversos problemes per aconseguir feines per als aturats que recorren al servei. Un dels principals impediments és el baix nivell de formació dels usuaris. 

El perfil de l'usuari tipus és el d'un home de nacionalitat espanyola, de més de 45 anys, amb estudis bàsics (graduat escolar/ESO), que fa més de dos anys que és a l'atur, amb càrregues familiars i amb experiència laboral en professions que s'han vist directament afectades per la crisi. 

Segons ha explicat Alabert, els usuaris són persones que s'havien passat molts anys treballant i que no havien dedicat temps a formar-se o incorporar noves capacitats perquè no els havia calgut. Ara, un cop han quedat sense feina, no responen al perfil que les empreses sol·liciten. Aquí és on els tècnics del servei es troben amb un segon impediment. "Les ofertes són cada vegada més exigents i demanen idiomes o carnets professionals com a requisits imprescindibles quan abans per a aquest tipus de feines no es demanaven", ha explicat Alabert. 

La conjugació d'aquests dos factors fa, doncs, que cada vegada sigui més difícil trobar feina per al perfil més usual d'aquest servei. "Per exemple, per a un lloc de feina en un magatzem demanen coneixements d'italià perquè l'empresa treballa amb proveïdors d'aquest país, i això és una barrera per a molts operaris", ha posat per exemple un altre tècnic de l'Idfo, Víctor Bobis. 

Un nou recurs per trobar feina

Bobis és un dels tècnics responsables d'un nou programa per ajudar a trobar feina. Es tracta dels Espais de recerca de feina, un programa que fins ara feia directament el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) -amb nivells d'inserció propers al 40%- i que, a partir d'aquest 2014, ha decidit deixar en mans d'algunes organitzacions. En el cas de la UGT, tindrà dos espais a Girona i Palamós i preveu atendre a 800 persones. 

Aquest programa està pensat per a persones que fan una recerca activa de feina, que tenen un objectiu professional clar, mínims coneixements informàtics i tenen disponibilitat horària, ja que el curs dura quatre setmanes. A diferència del programa d'orientació -que parteix de persones amb coneixements més bàsics i que no tenen clar cap a on orientar la seva recerca de feina-, aquest programa està pensat per persones que ja tenen experiència en cercar feina pel seu compte però que no acaben d'ensortir-se'n. 

Per això, es promou la recerca organitzada i sistemàtica de feina, es posa en contacte la persona amb empreses i portals d'Internet on s'ofereixen llocs de treball o es milloren els coneixements informàtics i el currículum. 

L'altra branca de l'Idfo: la formació

L'Idfo també es dedica a organitzar cursos de formació tant per a treballadors com per a aturats. Segons ha explicat la coordinadora territorial del servei, Montse Bagué, tots els cursos són gratuïts, tot i que ha lamentat que ara van adreçats només a treballadors ja que l'Estat ha rebaixat les subvencions per als cursos per a aturats, que s'han hagut de deixar de fer. 

Durant el 2013, es van formar un total de 647 persones i els cursos més demanats van ser els de seguretat privada, capacitació professional o cursos d'informàtica. Així doncs, entre els cursos de formació i els programes d'orientació i recerca activa de feina, l'Idfo preveu atendre aquest any més de 2.000 treballadors en actiu i aturats.