Gener càlid arreu de Catalunya, plujós a Ponent i nivós al Pirineu

La mitjana de temperatures ha estat uns 3ºC més alta a l'altiplà central

El mes de gener ha estat càlid o molt càlid arreu de Catalunya, plujós a Ponent i nivós al Pirineu Occidental. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la mitjana de temperatures ha estat fins a 3ºC més alta a l'altiplà central, a l'extrem sud de Catalunya i al Prepirineu central. A Tàrrega, l'anomalia positiva del gener ha estat de 3,3ºC mentre que a Vilanova de Meià ha estat de 3,2ºC, a Cervera de 3,1ºC i a Ulldecona, de 3,1ºC. Paral·lelament, el primer mes del 2014 ha plujós a Ponent, la conurbació urbana de Barcelona i al sud de la Costa Bava i molt nivós a cotes altes del Pirineu, especialment a la Val d'Aran i el Pallars Sobirà.

Destaquen els 241 litres de Lac Redon, gran part en forma de neu, els 216,1 de Certascan, els 192 litres d'Espot, els 184,2 de Sasseuva, els 163,1 de Vielha o els 152,5 de la Bonaigua. El mes ha estat molt nivós al vessant nord del Pirineu, però sense superar els registres del gener de 2013. No obstant això, el gener es pot considerar sec a gran part del litoral i prelitoral, i fins i tot molt sec al Delta de l'Ebre.


Bloqueig de les entrades fredes

De fet, la meteorologia del gener ha estat marcada per una disposició zonal dels centres d'acció que ha afavorit els pas de diverses pertorbacions amb un origen atlàntic. Aquest tipus de configuració sinòptica provoca a Catalunya un temps càlid com a conseqüència del bloqueig de les entrades de les masses d'aire fred procedents de centreeuropa i sec a la meitat oriental del territori, ja que els fronts atlàntics arriben molt desgastats a aquestes contrades.

Sis fronts en 21 dies

Durant els primers 21 dies del mes fins a sis fronts van creuar Catalunya. Entre aquests cal destacar les dues pertorbacions que van afectar el país entre els dies 1 i 5. Van anar acompanyades d'un flux del sud-oest, fet que va provocar acumulacions de precipitació importants al vessant sud del Pirineu. Les quantitats de precipitació més destacades van ser els 65,5 litres del Port del Comte, els 48,9 d'Espot o els 45,8 litres de Boí.

Més extenses van ser les precipitacions a Catalunya entre els dies 18 i 21, acumulant-se quantitats importants al vessant sud del Pirineu i al prelitoral sud. Cal destacar els 67,9 litres d'Espot, els 60,1 litres del Masroig o els 55,4 litres d'Ulldemolins. Durant el dissabte 18 la neu va caure al Pirineu fins a fons de vall com a conseqüència de l'aire fred acumulat a les parts més baixes de les valls.

A partir del dia 21 la situació va continuar essent zonal, però amb un flux de nord més marcat sobre Catalunya, provocant acumulacions de precipitació important al vessant nord del Pirineu. Cal assenyalar els fronts que van creuar el Principat entre els dies 22 i 25, i entre els dies 26 i 30. En aquest període es van registrar 159,8 litres al Lac Redon, 132,3 a Certascan i 123,5 litres a Sasseuva. Durant la tarda i la nit del 29 de gener es van reactivar les precipitacions a Catalunya afectant gran part del país i deixant quantitats superiors als 20 litres a punts del litoral i prelitoral. Sobresurten els 32,8 litres del Raval de Barcelona, els 20,2 del Prat de Llobregat o els 19,9 de l'Espluga de Francolí.

El gener més càlid des del 2008 o el 2004

El mes de gener ha estat càlid arreu de Catalunya i molt càlid a l'altiplà central, l'extrem sud de Catalunya i al Prepirineu central. D'altra banda, l'absència de boira també explica les anomalies positives (per sobre dels 2.5 ºC) en àmplies zones de la depressió Central. En aquest sector del país, s'han enregistrat molt pocs dies de glaçada. Per exemple, a Raimat (el Segrià) ha glaçat només 5 dies al llarg del mes i al Canós (la Segarra) un sol dia, mentre que la mitjana dels últims 25 anys és de 16 i 12 dies de glaçada al gener, respectivament.

Cal assenyalar que malgrat aquestes anomalies positives registrades al país, el gener del 2008 va ser un mes similar a Catalunya. Malgrat tot, a l'extrem sud del país caldria remuntar-se fins al 2004 per a trobar un gener més càlid, mentre que a l'altiplà central i sud de la serralada del Montsec ho va ser l'any 2001.