Els pescadors de sonso, amb les esperances posades en la nova normativa

Confien que la regulació "salvi" aquest tipus de pesca artesanal

Les 26 embarcacions que es dediquen a la pesca del sonso a Catalunya, 12 d'elles pertanyents a confraries de pescadors de les comarques gironines, esperen que el nou Pla de Gestió que es podria aprovar el pròxim mes de març permeti reiniciar l'activitat pesquera amb normalitat.

Els últims mesos, la pesca del sonso ha estat regulada per un comitè d'autogestió format per científics, administració, pescadors i entitats conservacionistes, que ha controlat que les captures dels pescadors no sobrepassessin les quotes delimitades mentre es redactava el nou pla. L'experiència ha demostrat que reduint les captures es fa més sostenible i rendible la pesca d'aquesta espècie i ara esperen l'aval europeu.

La pesca amb sonsera és una modalitat tradicional de Catalunya que té com a principal espècie de captura un peix de talla petita denominat sonso, de menys de 20 centímetres. A Catalunya, aquesta pesquera està regulada des de l'any 1987 però l'any 2006, amb l'entrada en vigor d'un nou reglament de pesca al Mediterrani, va ser necessari presentar un pla de gestió d'aquesta modalitat i sol·licitar dues excepcions a l'articulat d'aquest reglament per poder seguir practicant-la.


El citat reglament classifica la sonsera com un art de tir des d'embarcació, és a dir, estableix que per a la seva pràctica cal utilitzar una malla mínima de 40 mm en el cop i un fons mínim de pesca de 50 metres, condicions que el feien totalment inviable per a la pesca tradicional catalana.

És llavors quan, amb l'objectiu d'articular el nou pla de gestió requerit, es va constituir un comitè d'autogestió format per científics, administració, pescadors i entitats conservacionistes, que ha controlat que les captures dels pescadors no sobrepassessin les quotes delimitades mentre es redactava el nou pla.

Aquestes mesures consisteixen en una reducció de les captures màximes per campanya i l'establiment d'una quota màxima per embarcació, per setmana i per mes. També inclouen una reducció de la campanya de la pesca i del número màxim d'embarcacions per dia que poden sortir a pescar el sonso. També estableix que la sortida i entrada de port i el desembarcament i comercialització de les captures només podran efectuar-se en els ports i llotges de Barcelona, Badalona, Arenys, Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i l'Estartit.

El sector està molt satisfet dels resultats i l'èxit del pla de gestió. El president de la Federació Nacional Catalana de Confaries de Pescadors i patró major de la confraria de pescadors de Blanes, Eusebi Esgleas, assegura que "permetrà salvar una modalitat de pesca que estava en vies de desaparició". "Es tracta de posar sentit comú a la manera de pescar, fer una pesca sostenible amb la qual també podem augmentar els ingressos", afegeix Esgleas.

Totes les entitats i institucions que formen part del Comitè asseguren tenir la sensació d'estar encetant un nou model de gestió pesquera, de cogestió, de corresponsabilitat, que amb tota probabilitat pot ser exportable a altres pesqueres . També estan convençuts que Europa entén la cogestió com un model de futur en la pesca marítima.