El trànsit a l'Eix Transversal creix un 27% durant el primer any

La Generalitat preveu aplicar l'Eurovinyeta el segon semestre del 2014

Un any després de la posada en funcionament del desdoblament de l'Eix Transversal (C-25), el trànsit a aquesta via ha augmentat un 27%. Just abans de la seva conversió en autovia circulaven per la C-25 una mitjana de 8.669 vehicles diaris, mentre que actualment és de 10.897 vehicles; 8.133 dels quals són lleugers i 2.746 pesants. El tram de Manresa a Vic és el que registra més volum de trànsit. Les dades també constaten que s'ha millorat la seguretat de la via, ja que no s'ha produït cap accident mortal l'últim any. Degut a l'elevat percentatge de circulació de vehicles pesants, el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu aplicar l'Eurovinyeta durant el segon semestre de 2014.

El 4 de gener de 2013 es va posar en servei el desdoblament de l'Eix Transversal desdoblat convertit en una autovia de 150 quilòmetres, que uneix Cervera i Caldes de Malavella. Un any després el volum de trànsit ha augmentat un 27% registrant una mitjana de 10.879 vehicles diaris. Els mesos d'estiu ha estat el període en què s'hi han desplaçat més vehicles de mitjana amb una punta de més de 14.000 durant l'agost al tram de Vic a Caldes de Malavella. Pel que fa al tipus de vehicles que circulen de mitjana per la C-25, un total de 8.133 són lleugers, mentre que 2.746 són pesants.

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, el tram per on circulen més vehicles és el de Manresa a Vic, amb prop de 12.000 vehicles diaris, i també on ha crescut més el trànsit (un 21%). Pel que fa als altres trams, entre Cervera i Manresa hi circulen una mitjana de 9.723 vehicles diaris i entre Vic i Caldes de Malavella un total de 11.330.

Millora de la seguretat viària

El desdoblament de l'Eix Transversal -que vertebra les comunicacions per carretera entre la plana de Lleida, les comarques centrals i Girona- ha permès millorar la seguretat i la fluïdesa del transit. A més, segons Territori i Sostenibilitat també s'han potenciat les connexions intercomarcals i de llarg recorregut. Des de la posada en servei del desdoblament, l'accidentalitat ha estat més baixa i de menor gravetat i, fins al moment, no s'ha produït cap accident mortal.

17,6 MEUR el 2013 en concepte de peatge a l'ombra

Les obres de desdoblament de l'Eix van comptar amb un pressupost de 752,4 MEUR. L'actuació de finançament s'emmarca en una concessió d'obra pública -peatge a l'ombra-, que inclou la redacció dels projectes corresponents, l'execució dels treballs i el manteniment de la infraestructura fins l'any 2040. A partir de la seva posada en servei, la Generalitat paga un cànon a la concessionària (Cedinsa Eix) en funció del nombre, tipus de vehicles que hi circulen i dels quilòmetres recorreguts.

Per un vehicle lleuger que efectua el trajecte complet de l'Eix Transversal, de Cervera a Caldes de Malavella, el Govern paga 9 euros, i per un vehicle pesant, més de 12 euros. Per aquest concepte, l'aportació de la Generalitat a la concessionària ha estat de 17,6 MEUR el 2013.

Implantació de l'Eurovinyeta el segon semestre de 2014

El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu que amb el seu desdoblament, l'Eix Transversal es consolidi com un itinerari de pas de vehicles pesants entre el centre peninsular i França. Actualment entre un 25 i un 30% dels vehicles que circulen per la C-25 són pesants. Per això, el Govern vol implementar l'Eurovinyeta durant el segon semestre de 2014 als vehicles de 12 tones o més. Una directiva europea que, segons la Generalitat, s'insereix en els principis de "qui contamina paga" i "qui utilitza paga".