La Diputació de Girona redueix un 5% el pressupost el 2014

Malgrat tot augmenta les ajudes als municipis

La Diputació de Girona porta a aprovació aquesta tarda un pressupost de 108,5 MEUR, un 5% inferior al del 2013. Tot i això, el govern ha previst augmentar l'aportació que, en forma de subvenció, atorga als ajuntaments per fer inversions, obres de manteniment o actes culturals. Concretament, passant de 11 MEUR a 11,5 MEUR. El pressupost també destina 5,8 MEUR per finançar, tal i com s'ha fet aquest curs, un total de 6.624 places de llars d'infants de titularitat municipal.

Pel que fa a despeses, aconsegueix eixugar 1,2 MEUR de deute amb els bancs i situa l'endeutament de la corporació per sota del 75%. Això suposa que, després de quasi any i mig, els comptes deixaran d'estar sotmesos a un pla d'ajust. El president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, i el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, han presentat aquest migdia els comptes per a l'any vinent. El pressupost és de 108,5 MEUR, un 5% menys que el 2013. Bàsicament, aquest decrement ve provocat perquè les transferències de l'Estat -de les quals depèn essencialment la Diputació- s'han reduït. Si es resten les despeses de personal, els diners que es destinen a organismes dependents i el pagament d'interessos, la Diputació disposarà de 77,5 MEUR per a les despeses dels diferents capítols. La part més important, 61,7 MEUR, anirà destinat a subvencions a municipis i entitats. 

El president de la Diputació ha destacat que és un "pressupost solidari" ja que augmenta l'aportació als ajuntaments a través del fons de subvencions -que passa d'11 a 11,5 MEUR-, uns diners que els consistoris poden destinar a inversions, obres de manteniment o organització d'actes culturals.

El vicepresident primer de la corporació, Miquel Noguer, ha destacat que baixen les aportacions als organismes autònoms que depenen de la Diputació i ha ressaltat que això és un factor positiu perquè suposa que cada vegada tenen més capacitat d'autofinançament i aconsegueixen recursos propis al marge dels diners que els transfereix la Diputació. 
Així doncs, la Diputació de Girona destinarà 11,1 MEUR al Dipsalut -a través del qual es finança també el projecte salut i crisi, que podria créixer en un 70% i passar d'1 MEUR a 1,7 MEUR si la situació de crisi s'aguditza-, 7,8 MEUR per al Xaloc, 2,5 MEUR per al Conservatori de Música Isaac Albéniz, 1,6 MEUR per al Semega i 100.000 euros al Patronat Francesc Eiximenis.

A més, s'ha previst que durant el 2014 hi hagi 3,9 MEUR per al fons de contingència. Un fet que ha destacat positivament Giraut perquè permet a la corporació tenir marge en cas que calgui fer front a alguna inversió urgent.

Tornen a subvencionar les llars d'infants

Per primer cop, la Diputació de Girona ha finançat places de llars d'infants de titularitat municipal. Fins ara, aquests diners els aportava la Generalitat però ho ha deixat de fer i, per tal de no carregar aquestes despeses als ajuntaments, la corporació ha decidit aportar aquests diners per al curs 2012-2013. En concret, aquest curs s'han finançat 6.624 places a raó de 875 euros per a cadascuna. L'ajuda ha estat, en total, de 5,8 MEUR i ha beneficiat 136 llars d'infants. Segons ha avançat el vicepresident primer, Miquel Noguer, aquest dijous els ajuntaments rebran part dels diners (3.150.000 euros) i la resta del pagament es farà al febrer

El pressupost de l'any que ve recull novament aquesta ajuda. És a dir, la Diputació de Girona tornarà a finançar les llars d'infants municipals el curs 2013-2014 i hi destina els mateixos diners que per al curs anterior.

Final del pla d'ajustament

Des de mitjan del 2012 i per exigències d'un decret estatal, la Diputació estava sotmesa a un pla d'ajustament i havia d'enviar nombrosa documentació de totes les operacions que feia per tal que l'Estat en tingués constància. Ara, amb els comptes del 2014 i després d'haver eixugat 1,2 MEUR de deutes amb els bancs, el nivell d'endeutament se situa per sota del 75%.

Segons ha explicat Noguer, això fa que la Diputació de Girona ja no estigui obligada a tenir cap pla d'ajustament ja que presenta un pressupost equilibrat i el nivell de deute s'ha reduït.