L’ajut de la Diputació a les llars d’infants beneficia 6.624 alumnes de 0 a 3 anys

El pagament es farà efectiu entre aquest mes i el vinent

Un total de 6.624 alumnes de 0 a 3 anys de 136 llars d’infants municipals de les comarques gironines s’han beneficiat de l’ajut de la Diputació de Girona. La subvenció, destinada al pagament de despeses de funcionament dels centres educatius pel curs 2012-2013, puja a 5.796.000 euros, i es farà efectiva entre aquest mes de desembre i el mes de gener vinent.

Del global de la partida d’ajut, una mica més de la meitat, 3.149.692 euros, es pagaran al llarg dels propers dies d’aquest mes de desembre. La resta, 2.646.3068 euros, es faran efectius a les llars durant el mes de gener. L’ajut es concreta amb el màxim import establert, que són 875 euros per alumne i any. Aquesta quantitat és la màxima que la Generalitat va comunicar que pagaria pel curs 2012-2013 i que, de moment, han assumit els governs locals.

La línia de subvenció a les escoles bressol municipals gironines va ser aprovada per unanimitat del Ple de la Diputació del passat mes d’octubre. El vicepresident primer i diputat de l’Àrea de Règim Econòmic, Miquel Noguer, va explicar en aquell ple que es tractava d’un ajut per fer front a una situació “d’emergència social i econòmica”. La seva creació va estar motivada per l’actual estat financer de la Generalitat, ja que no permet mantenir les subvencions destinades al sosteniment econòmic de les llars d’infants municipals. Això ha generat moltes dificultats als ajuntaments a l’hora de mantenir i planificar la seva oferta de places a les llars d’infants.

Davant aquest panorama, la Diputació de Girona, d’acord amb el seu compromís de col·laboració amb els ajuntaments, especialment per atendre les despeses generades pels serveis que tenen una especial significació social i econòmica, va decidir assumir el pagament per mantenir les llars d’infants municipals.