El pressupost de 2014 a Figueres incrementa les partides socials un 21%

El proper any s'ha situat la inversió en 49 milions d'euros

El pròxim 18 de desembre l'equip de govern de Figueres (Alt Empordà) portarà a aprovació del ple un pressupost de 49.112.413 euros per al 2014, el que suposa un increment del 3,3% respecte a l'actual. Segons l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, els comptes per al curs vinent estan "enfocats" a l'atenció a les persones i a la reactivació econòmica.

Així, la partida social s'incrementa un 21%, passant dels 2,1 milions del 2013 als 2,5 milions, i la destinada a la promoció econòmica creix un 24% fins a situar-se en els 640.919 euros. Felip també ha destacat que aquests comptes són "els de la recuperació econòmica" perquè deixen enrere "tres anys de retallades de la despesa" amb una inversió de 2,2 milions d'euros.

Com l'alcaldessa de Figueres, el regidor d'Hisenda i primer tinent d'alcalde, Manel Toro, ha assegurat que els comptes per al 2014 "deixen enrere tres anys molts durs" el que permet enfocar-los "amb satisfacció i tranquil·litat". En aquest sentit, Toro ha afegit que tornar a tenir ingressos al nivell de l'any 2010 ha permès confeccionar un "pressupost social" sense oblidar "la generació d'activitat econòmica".

A l'hora de defensar la previsió d'ingressos, Toro ha apuntat que venen avalats per "la solidesa i la feina feta" en els últims anys, i que es basen "en un examen molt senzill" dels drets liquidats al llarg de l'exercici anterior que donen una "previsió molt realista".

Així, dels 49,1 milions d'euros pressupostats, el 43% prové dels impostos indirectes recaptats, el 31% de taxes i altres ingressos, i el 25% de les transferències corrents, és a dir, dels diners que arriben d'altres administracions.

Toro ha destacat que d'aquests 49,1 milions d'euros, per primer cop en tres anys de retallades en la despesa, la partida d'inversions s'enfilarà fins els 2,2 milions d'euros, dels que 600.000 corresponen a les obres que s'estan fent a la Casa Empordà i que computaran en aquest exercici. De la resta, destaquen els 600.000 euros que es destinaran a plans d'asfaltatge i millora de voreres que correran a càrrec dels recursos ordinaris del consistori sense haver de recórrer a préstecs bancaris.

El tinent d'alcalde també ha destacat que l'única partida que baixa en aquest pressupost és la de la central de compres que es redueix en un 8% passant dels 3,3 milions de l'any en curs, als 2,9 milions de l'any vinent. Uns diners, ha afegit Toro, que es podran destinar a la despesa social.

Pel que fa a les partides que més creixen, la llista l'encapçala la destinada a l'acció cívica i participació ciutadana que creix un 25% passant dels 407.000 euros del 2013 als 507.394 del 2014. Una partida, ha destacat Toro, que inclou la destinada a cooperació i ajuts a països no desenvolupats amb 160.000 euros. També creix, en aquest cas un 21%, la destinada a polítiques de benestar social, família i salut, per situar-se en els 2,5 milions d'euros, i la de promoció econòmica que creix un 24% fins els 640.000 euros.

Les partides pressupostàries millor dotades són la de serveis urbans, amb 16 milions d'euros i un increment del 4% respecte els comptes de l'any anterior, la de seguretat, amb gairebé 4 milions d'euros i un increment del 4%, la central de compres, que recula un 8%, i les de educació i salut, cultura i serveis socials, que superen els 2,5 milions de pressupost.