El PSC de Figueres demana transparència en els sous dels regidors

Pere Casellas vol que publiquin la nòmina al web de l'Ajuntament

El portaveu del grup municipal del PSC de Figueres, Pere Casellas, reclama a l’Ajuntament que sigui diligent en el compliment d’un acord de ple pel qual tots els regidors es van comprometre a fer pública la seva declaració de renda al lloc web de la corporació. Casellas s’estranya que la seva sigui la única a la què es pot accedir al lloc web municipal.

Casellas va fer penjar la documentació íntegra de la seva declaració de renda al web de l’Ajuntament de Figueres poc després de l’acord de ple. L’altra regidora del PSC, Mireia Guerrero, no la hi va penjar perquè, no està obligada a fer la declaració a l’Estat ja que tributa a França on té concentrada la seva activitat professional i és en aquest país on paga impostos.

“Francament se’m fa estrany que cap altre regidor, de cap dels grups amb representació al ple, no hagi fet pública la seva declaració. Ha de ser una obligació de compliment per als càrrecs electes en bé de la transparència”, reflexiona Pere Casellas.

En aquest sentit, el PSC de Figueres ha presentat una moció per “habilitar un lloc a la pàgina web de l’ajuntament per tal de publicar la informació rellevant de la relació de béns, interessos i activitats de cadascun dels regidors d’aquest ajuntament”. La moció reclama que tots els regidors i regidores es comprometin a fer públic en aquest espai aquesta informació i els ingressos provinents del desenvolupament dels seus càrrecs públics; i que l’acord s’adapti als paràmetres de la propera llei de transparència que s’està tramitant al Congrés dels Diputats.