El Consorci de la Costa Brava no puja el salari per assistir a les reunions

L'ens que aplega 27 ajuntaments tira endavant el pressupost

El Consorci de la Costa Brava mantindrà en 160 euros les quantitats que percebran els càrrecs electes (alcaldes i regidors) per assistir a les diferents comissions i juntes generals. Després del rebombori que va generar la proposta de triplicar aquestes quantitats, el pressupost per a aquest 2013 les ha deixades intactes. Només hi ha un canvi. Ara, a diferència d'abans, allò que es cobri per assistència estarà subjecte a IRPF i és el consorci qui assumirà la retenció del 40% de l'impost.

A més, s'ha limitat el número d'assistències que es poden percebre. El seu president, Carles Páramo, després de la junta general, ha reclamat al Govern que calendaritzi les inversions que cal fer a les depuradores. La junta general del Consorci de la Costa Brava ha tirat endavant l'aprovació definitiva del pressupost per a aquest 2013. Uns comptes que han generat polèmica. No per les línies generals, sinó per un punt en concret: aquell que feia referència a allò que han de cobrar els càrrecs electes del consorci per assistir a les diferents reunions de l'ens.

Des de fa deu anys, aquestes quantitats s'havien fixat en 160 euros. Tenen dret a percebre-les tant els alcaldes i regidors que assisteixin a les comissions com a les juntes generals. El primer document de pressupostos per al 2013, però, a l'hora d'actualitzar-les, gairebé les triplicava (apujant-les fins als 500 euros).

El rebombori que va generar aquesta apujada, sobretot en sectors polítics, va obligar el consorci a fer marxa enrere. L'última junta general va decidir deixar aquest punt sobre la taula, posposar-ne l'aprovació i arribar a una postura consensuada entre tots els 27 ajuntaments que integren el consorci.

Per unanimitat

Aquesta tarda, en una nova junta general, ha arribat la decisió definitiva. Per unanimitat, tots els assistents (hi havia càrrecs de CiU, el PSC i ERC) han decidit mantenir allò que es percebrà. És a dir, que es continuaran cobrant 160 euros.

A diferència d'abans, però, ara aquestes quantitats estaran subjectes a IRPF. I serà el consorci qui assumeixi la retenció del 40% d'aquest impost. A més, ara el pressupost també inclourà una partida global per pagar les assistències (cosa que abans tampoc passava, perquè es percebien com a dietes i no figuraven als comptes generals).

Tot i aquests canvis normatius, però, a la pràctica no canviarà res, perquè els càrrecs del consorci continuaran percebent 160 euros cada cop que assisteixin a una reunió. "Allò que hem fet és posar ordre i incloure dins la normalitat administrativa les percepcions dels càrrecs electes", ha dit el president del consorci, Carles Páramo.

El Consorci de la Costa Brava sí que ha limitat, però, la quantitat màxima d'assistències anuals que podrà percebre cadascun dels càrrecs locals. En concret, seran divuit (que corresponen a quatre juntes generals i a catorze comissions de govern).

Actualitzar les tarifes de l'aigua

El pressupost per a aquest 2013 del Consorci de la Costa Brava puja a uns 20 milions d'euros (MEUR). A més, l'ens ja preveu presentar els comptes per al 2014 abans no acabi l'any. Carles Páramo ja ha avançat que, en aquest pressupost, el consorci actualitzarà les tarifes de l'aigua (és a dir, el preu al qual l'ens ven aquest recurs als diferents municipis).

En alguns casos, aquestes tarifes feia fins a disset anys que no es posaven al dia. "Hem de pensar que hi ha un 80% dels municipis de la Costa Brava que esperen aquesta actualització, perquè els hi permetrà reduir la factura que cobren als ciutadans", ha precisat Páramo. I en el cas d'aquells pobles en què això s'hagi de traduir en un increment de les factures, el consorci donarà un marge d'entre 3 i quatre anys als ajuntaments perquè apliquin aquests augments.

Páramo ja ha avançat que l'actualització de les tarifes es porta a terme amb un objectiu clar. "Aconseguir-ne una que sigui única per a tota la Costa Brava", ha dit el president del consorci. "Això ens permetria programar amb suficient antelació totes les inversions que necessitem per mantenir la qualitat de l'aigua al territori", hi ha afegit.

Precisament, en aquest punt, Carles Páramo ha reclamat a la Generalitat que calendaritzi les inversions que cal fer a les diferents depuradores de la Costa Brava.

El Consorci de la Costa Brava és un organisme autònom format per la Diputació de Girona i els ajuntaments del litoral de la demarcació. S'encarrega de gestionar tots els recursos hidràulics de la zona, que comprenen des de l'abastament fins al tractament d'aigües residuals.