La Generalitat cerca millorar els resultats de les cofraries de pescadors

El president del sector creu que l'acord ajudarà a mantenir l'activitat de captures a 16 ports especialitzats

Els departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura han signat un conveni per als pròxims dos anys amb les 16 llotges de pescadors que hi ha en els 16 ports que actualment estan especialitzats en captures de pesca. El conveni, que no té un pressupost concret, condiciona l'ajut final que cada una de les confraries pugui rebre al compliment d'un seguit de condicions que busquen la millora de la competitivitat i l'augment del valor econòmic de les captures.

Eusebi Esgleas, president de la Confraria de Pescadors, creu que amb aquest conveni s'està facilitant que els pescadors a més de pescar puguin addicionalment ''pescar euros'' per aproximar els ingressos al valor de sosteniment d'un pesquer. L'acte de signatura del conveni s'ha fet en una dependència del Parlament amb la presència dels dos consellers dels departament de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Santi Vila i Josep Maria Pelegrí, respectivament, els dos consellers implicats en el desplegament d'aquest conveni.

Eusebi Esgleas, president de les confraries de pescadors de Catalunya, ha assenyalat la importància d'aquest conveni, tot i que en aquest moment no hi ha una pressupost concret del que pot suposar per a cada una de les 16 llotges de peix que actualment estan instal·lades en els respectius ports especialitzats en l'activitat pesquera d'arreu de Catalunya.

Esgleas ha explicat que la recepció de l'ajut estarà condicionat a un conjunt de pràctiques i a la recepció d'un punts per cada una d'aquestes pràctiques que es facin bé. Bàsicament, aquests punts compensaran les millores de gestió de les confraries, la presentació i la informació del producte, tot amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector.

El finançament dels ajuts anirà a càrrec de l'empresa pública Ports de la Generalitat i el Govern ha decidit determinar les quanties en funció dels objectius i del compliment d'uns indicadors establerts individualment en cada una de les 16 confraries catalanes. El Govern no ha anunciat el pressupost total que absorbirà el compliment d'aquest conveni.

El president de les confraries ha explicat que el moment pel sector és ''molt difícil'' per la reorientació de la política pesquera de la UE. Un punt positiu que es troba el sector en aquesta conjuntura és l'aposta que han fet les grans superfícies comercials per potenciar la venda de producte de proximitat que ja està tenint un efecte en els comptes d'explotació de les llotges.

Josep Maria Pelegrí ha explicat que amb el desplegament del conveni s'aconseguirà una millor sostenibilitat de l'activitat pesquera, una millor responsabilitat ambiental i una millor presentació dels productes procedents del mar.

L'acord té una vigència prevista de dos anys i ajudarà a modernitzar els models de gestió de les llotges, millorar els espais dedicats a la pesca i ajudarà a una millor presentació del producte final, amb més informació sobre l'origen i les dates de captura.