L'atur a Girona augmenta de 2.975 persones a l'octubre

La desocupació a les comarques gironines cau per tercer mes en termes interanuals

El nombre d'aturats a Girona va tancar el mes d'octubre amb 58.268 persones, cosa que suposa 2.975 més que el setembre, el 5,38% més, segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació. Aquest increment de l'atur en termes mensuals acumula tres mesos consecutius d'augments. Tot i aquest increment mensual, en termes anuals, les comarques gironines acumulen tres mesos seguits de caiguda de l'atur disminuint aquest octubre de 992 aturats, l'1,67% menys.

A Girona es van signar l'octubre 16.747 contractes, un 6,24% més que l'octubre de l'any passat. Dels contractes signats, el 14,32% van ser indefinits, per sota de la contractació indefinida de l'any passat que pesava el 14,9% del total. El nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha tancat el mes d'octubre amb 633.832 persones, cosa que suposa 12.921 aturats més que el setembre, el 2,08% més, segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Amb aquest increment del nombre d'aturats a Catalunya ja s'acumulen tres mesos consecutius de creixement de l'atur.

En relació amb l'any passat, però, el nombre d'aturats ha tornat a disminuir per quart mes consecutiu i a l'octubre el nombre de persones a l'atur ha disminuït de 12.474 persones, l'1,93% menys. En el conjunt de l'estat espanyol el nombre de persones a l'atur s'ha incrementat de 87.028 treballadors, l'1,84% més.

En termes mensuals l'atur a Catalunya acumula tres mesos consecutius d'increments, en concret els mesos d'agost, setembre i ara l'octubre, un cop ja finalitzada definitivament la campanya turística d'estiu.

L'augment de l'atur aquest octubre, de 12.921 persones, el 2,08%, és lleugerament més baix que els increments que es van registrar els mesos d'octubre dels dos anys anteriors, en concret el 2012 (+13.849 persones, el 2,19%) i el 2011 (14.628 persones el 2,43%).

Per trobar un mes d'octubre amb un comportament millor que aquest octubre del 2013 cal anar a l'any 2010, quan les llistes de l'atur van disminuir de 772 persones.

Des de l'any 1996, quan comença la sèrie històrica del Ministeri d'Ocupació, els mesos d'octubre majoritàriament han recollit increments de l'atur i només en els anys 2004, 2005, 2007 i el 2010 la desocupació ha disminuït.

En el conjunt de l'estat espanyol, la sèrie dels mesos d'octubre indica entre el 2002 i el 2013 sempre un increment de l'atur.

Barcelona

A totes les demarcacions catalanes l'atur ha augmentat en termes mensuals i ha decrescut en taxa interanual. Així, a Barcelona el nombre de persones a les llistes de l'atur ha sumat 473.581 persones, amb un increment de 5.028 aturats, l'1,07% més que el setembre.

Lleida

En el cas de la demarcació de Lleida, el nombre d'aturats ha sumat 30.265 persones, 2.271 persones més que el setembre, amb un increment percentual del 8,11% més, el percentatge més alt d'augment de les quatre demarcacions catalanes.

Tarragona

Per últim, a Tarragona, el nombre total d'aturats ha arribat fins el 71.718 treballadors, amb un augment de 2.647 persones, el 3,83% més.

Però si bé en termes mensuals l'atur ha crescut a les quatre demarcacions, en termes anuals l'atur ha disminuït a totes les demarcacions.


A Barcelona el nombre d'aturats s'ha reduït entre l'octubre del 2012 i l'octubre del 2013 en 9.065 persones, l'1,88 menys i com el conjunt de Catalunya aquesta reducció interanual ja acumula quatre mesos consecutius.

A Lleida, on ja s'acumulen cinc mesos seguits de reducció anual de l'atur, en aquest octubre la disminució ha estat de 1.215 persones, el 3,86% menys.

Per últim, a Tarragona el nombre de desocupats ha baixat de 1.202 persones en relació amb l'octubre del 2012, el -1,65% i suma com el conjunt de Catalunya quatre mesos consecutius de caigudes interanuals.

Agricultura i serveis el més castigats

Els sectors d'activitat que han impulsat el creixement de l'atur han estat els serveis i l'agricultura, amb increments de 11.293 i 2.767 persones respectivament en relació amb el mes de setembre. La indústria ha vist créixer lleugerament l'atur en 132 persones i la construcció ha estat l'únic sector que ha reduït el nombre de desocupats en 1.564 persones, acumulant 8 mesos consecutius de baixades.

Un 7% més de contractes


L'octubre d'aquest any s'han signat 223.660contractes, un 7% més que els 209.010 que es van formular l'octubre del 2012. Tot i aquest increment del nombre de contractes, i tot i que en aquest any ha estat vigent la nova reforma laboral que buscava incrementar la contractació indefinida, l'efecte ha estat el contrari i la contractació temporal va guanyant terreny. Així, aquest octubre el 10,84% dels contractes han estat indefinits i el 89,16% de caràcter temporal, mentre que l'octubre del 2012 el nombre de contractes indefinits suposava el 12,6% del total del contractes, gairebé 1,8 punts percentuals menys de pes de la contractació indefinida.

Només 3 de cada 5 aturats cobra prestació

Les dades de cobertura de prestació en concepte d'atur van baixant mes rere mes. En dades del mes de setembre, quan el nombre d'aturats a Catalunya era de 620.911 persones, els desocupats que cobraven algun tipus de prestació sumava 384.674 treballadors, cosa que suposa el 61,95% dels aturats, o gairebé 3 de cada 5 persones a l'atur.

Del conjunt de persones que cobra alguna prestació, els que perceben la prestació contributiva per estar dins del termini, sumen el 32% dels aturats, cosa que suposa que 1 de cada 3 aturats rep la prestació contributiva