Girona tindrà un biobanc

La seva funció serà recollir i emmagatzemar mostres biològiques humanes i destinar-les a la investigació

La Direcció General de Planificació i Recerca, que depèn del Departament de Salut, ha concedit l'autorització per a la posada en marxa del biobanc de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). L'organisme té com a finalitat recollir i emmagatzemar mostres biològiques humanes per destinar-les a la investigació. El servei estarà ubicat a l'Hospital Josep Trueta de Girona però aglutinarà tota la xarxa hospitalària i de recerca de Girona.

L'objectiu és posar a l'abast de la comunitat científica el material biològic necessari per a la recerca en unes condicions òptimes per poder col·laborar activament en els diferents projectes d'investigació. El Biobanc és la unitat responsable de recollir i processar d'una manera segura i eficaç les mostres biològiques d'origen humà i les dades associades destinades a la investigació mèdica. La normativa actual fa gairebé imprescindible que tots els centres dedicats a la recerca biomèdica disposin d'un biobanc per emmagatzemar aquestes mostres.

El Biobanc IDIBGI forma part de la Xarxa Catalana de Biobancs, amb 13 membres, i també està integrat al Registre Nacional de Biobancs de l'Institut de Salut Carlos III, d'àmbit estatal. D'aquesta manera es potencia el treball en xarxa i es facilita la tasca dels científics. El biobanc també presta serveis d'assessorament sobre els aspectes metodològics, ètics i legals relacionats amb la utilització de mostres per a la investigació biomèdica.

L'organisme està dirigit pel doctor José Manuel Fernández-Real i sota la coordinació de la biòloga Aina Rodríguez Vilarrupla. Dos comitès externs, un d'ètica i un de científic, supervisen la seva activitat.

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que té els seus orígens en la Fundació Privada Doctor Josep Trueta, es va crear el juliol de 2004 amb la finalitat de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l'àmbit de les comarques de Girona. Amb aquest objectiu, aglutina grups de recerca de l'Hospital Josep Trueta, la Universitat de Girona, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut Català de la Salut a Girona.