La Universitat de Girona guanya més de 1.300 alumnes aquest curs

El nombre d'estudiants matriculats als màsters baixa lleugerament i passa de 657 a 576

La Universitat de Girona té matriculats un total de 10.753 estudiants aquest curs, sense comptar els alumnes de màster i postgrau. Són 1.360 més que el curs passat. Aquesta és una de les dades significatives d'un informe sobre matriculacions i programació de màsters que s'ha presentat aquest dijous durant el Consell de Govern de la UdG.

Totes les facultats de la UdG guanyen alumnes aquest curs. Així doncs, la facultat d'Educació i Pscologia passa dels 1.884 alumnes als 2.147 i, a primer curs, incorpora 518 estudiants nous. La facultat de Lletres creix dels 842 als 973 i té 233 nous alumnes que comencen estudis a primer. En el cas de Ciències, es passa de 1.120 alumnes a 1.294 amb 321 estudiants nous a primer curs. La facultat de Dret creix dels 991 als 1.197 i incorpora 325 alumnes de nou accés.

L'Escola Politècnica Superior experimenta un dels majors creixements i passa de 1.697 a 1.976 estudiants, amb 482 nous estudiants a primer. A Infermeria es passa dels 503 a 535 alumnes matriculats, amb 136 noves incorporacions. La facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials passa de 1.163 a 1.202 estudiants i suma 334 nous alumnes a primer curs. A Turisme el creixement és de 735 fins als 896 i comencen estudis un total de 227 estudiants. La facultat amb menys estudiants de la UdG és Medicina, amb 458 alumnes el curs passat que passen a 533 aquest curs, sumant 86 nous estudiants a primer curs. 

Ocupacions de més del 100%

Totes les facultats superen el 100% d'ocupació i, fins i tot, en algunes titulacions la UdG ha hagut de demanar autorització perquè la secretaria d'Universitats permeti ampliar el nombre de places en algun curs. Així doncs, la facultat de Turisme es troba a un 114% d'ocupació, Medicina i Educació i Psicologia a un 108% totes dues o Ciències a un 105%. Només queden sense omplir totes les places l'Escola Politècnica Superior (amb una ocupació del 78%) i la facultat de Lletres (amb un 73%).

D'altra banda, aquest curs hi ha hagut una lleugera davallada en el nombre de matriculats en els màsters i postgraus que ofereix o coordina la universitat, passant dels 657 del curs passat als 576 d'aquest any. Aquest any han començat a estudiar màsters un total de 432 alumnes, mentre que el curs passat van ser 374. Tot i el creixement en nous matriculats, això no es reflecteix en el nombre global d'alumnes perquè molts màsters són de dos anys.