Blanes congela els impostos i preus públics pel 2014 llevat del d’escombraries

Com a principal novetat hi haurà reduccions de fins al 75% en la taxa d’obertura d’establiments

L’Ajuntament de Blanes ha inclòs a l’ordre del dia del ple del mes d’octubre convocat per avui dijous l’aprovació inicial de les ordenances fiscals municipals que han d’entrar en vigor l’1 de gener de 2014. Un dels principals criteris aplicats ha estat la voluntat de no augmentar la pressió fiscal sobre les famílies del municipi en l’actual situació de crisi.

Per aquest motiu, els impostos i preus públics pel 2014 no patiran cap increment respecte al 2013. Aquesta congelació de les ordenances no afectarà, en canvi, l’impost de béns municipals (l’IBI), que es reduirà en un 0,5 a petició del grup de Convergència i Unió (CiU), després que s'ha mantingut en el mateix import al municipi durant tres anys.

Una de les novetats que inclouen les ordenances fiscals pel 2014 serà la reducció de fins al 75% de la taxa d’obertura d’establiments, tant pels qui posin en marxa comerços com pels qui vulguin regentar bars i d’altres activitats. La màxima reducció del 75% s’aplicarà a totes aquelles persones que actualment estan a l’atur, mentre que la resta que vulguin alçar la persiana per primera vegada tindran una reducció del 50%. L’objectiu d’aquesta nova mesura és afavorir l’obertura de nous locals per incrementar l’activitat econòmica de Blanes i, d’aquesta manera, impulsar i dinamitzar el municipi.

La única taxa que patirà un increment serà la de recollida d’escombraries, que augmentarà un 0’5 % respecte aquest 2013. El motiu per aquest augment rau en què de cara a l’any vinent l’Ajuntament de Blanes haurà d’afrontar l’anunciat increment que hi haurà en el cost d’utilització de l’abocador de Lloret de Mar, un servei que augmentarà d’un 2’3%. Per saber com s’ha de repercutir el què cal cobrar per la taxa d’escombraries es tenen en compte dues despeses: la recollida i el tractament de residus.

Nova Ordenança de Neteja Viària i Gestió de Residus

Precisament un altre dels punts destacats que inclou la sessió plenària d’avui dijous és aprovar de nou inicialment la nova ordenança reguladora de la neteja viària i de la gestió de residus. El juny d’aquest 2013 ja es va fer l’aprovació inicial d’un primer redactat de la nova ordenança, que va complir el tràmit d’estar en exposició pública durant l’estiu.

Ara, quan s’havia de fer la seva aprovació definitiva, ha estat necessari reformular la normativa principalment per dues qüestions La primera és que, quan es va fer el primer redactat, es va prendre com a referència la ordenança de residus de la construcció de l’any 2004 i no la seva darrera edició del 2010, que havia derogat l’anterior normativa de sis anys enrere.

La segona raó és que, al lligar els conceptes de la nova normativa de neteja viària i gestió de residus amb les ordenances fiscals, s’ha comprovat que era necessari adequar-los per incorporar-los i tenir-ho tot a punt de cara a l’exercici del 2014. Al haver conceptes que no estaven prou ben definits, es feia difícil l’adaptació de cara a les ordenances fiscals, de manera que calia una revisió.

D’aquesta manera, donat que s’havia de tenir en compte dos paquets de modificacions tècniques respecte l’ordenança que va ser aprovada inicialment el passat mes de juny, el més aconsellable perquè la nova normativa compti amb totes les garanties jurídiques, és tornar a portar-la a l’aprovació del plenari. Aquest darrer aspecte es deu principalment a què, de la mateixa manera que el primer redactat ha comptat ja amb una ampli període d’exposició pública, el nou text també haurà de passar aquest tràmit legal i democràtic.