'Overbooking' d'estudiants de secundària a Salt

El Govern admet que en els propers cursos caldran entre una i tres línies més per donar-los cabuda

El Govern admet que en els propers cursos més línies de secundària a Salt. El Departament d'Ensenyament recolza així l'advertència que el govern municipal va llançar l'any passat afirmant que no té suficients places per donar resposta al 'boom' d'alumnat que passarà de primària a secundària d'aquí a dos anys. En una resposta parlamentària, el Govern recull que "en els propers cursos caldrà ampliar l'oferta de places entre una i tres línies". El curs 2013-2014, l'oferta educativa de Salt en centres públics i concertats és de 17 línies de primària però només 9 de secundària. El Govern també destaca que la natalitat ha baixat i que el curs vinent caldrà "replantejar" els grups de P3.

El curs 2012-2013, l'equip de govern de Salt (Gironès) ja va aixecar la veu d'alerta i va avisar que l'oferta de places de secundària seria insuficient per absorbir el nombre d'alumnes que hi haurà el curs 2014-2015. El consistori argumentava que el municipi havia hagut d'ampliar el nombre de línies per a educació primària per atendre un 'boom' demogràfic i que caldrà fer el mateix quan aquests alumnes passin a secundària, tenint en compte que el context actual és de crisi econòmica i d'escassetat de recursos.


Actualment, segons dades del Departament d'Ensenyament, a Salt hi ha 17 línies de primària però només 9 de secundària. Això tant en les escoles i instituts privats com concertats. Tant primària com ESO és educació obligatòria i, per tant, tots els alumnes han de seguir estudiant.

En una resposta parlamentària a una pregunta plantejada pel grup socialista, la conseller d'Ensenyament, Irene Rigau, exposa que l'oferta educativa de Salt s'haurà de reajustar a les necessitats demogràfiques. El Departament calcula que ens els propers anys caldran entre una i tres línies més d'ESO però, paral·lelament, sobraran línies d'educació infantil perquè hi ha hagut una davallada de la natalitat. "Els grups de P3 s'hauran d'adequar perquè cal tenir present que l'any 2011 (els alumnes que caldrà escolaritzar el curs 2014-2015) van néixer 65 nens menys que l'any 2010 a Salt", exposa la conselleria.

Segons el Govern, pel curs 2014-2014 Salt té 17 línies d'infantil i primària en centres públics i tres en concertats. D'ESO té 7 línies a instituts públics i dues línies concertades. En batxillerat, el curs 2013-2014 en els centres públics de Salt l'oferta és de quatre línies. Pel que fa als cicles formatius, n'hi ha set de grau mitjà (de les famílies d'informàtica, administrativa i serveis a la comunitat) i cinc de grau superior (administració i finances, animació sociocultural, educació infantil i integració social).