Lloret de Mar renova la Q de Qualitat turística

Les oficines d'atenció als visitants compten amb ella des de 2006

Lloret Turisme, entitat de promoció turística de Lloret de Mar, ha renovat novament la seva certificació Q de Qualitat a les oficines de turisme. Des de l’any 2006 que les oficines aposten per aquesta línia de qualitat com una eina de millora de gestió interna i de millora permanents en els serveis d’atenció als visitants.

Aquesta certificació l’atorga l’Institut de la Qualitat Turística Espanyola en reconeixement a les empreses i entitats que segueixen les directrius marcades pel sistema de qualitat turística espanyola per una atenció òptima als visitants.

L’auditoria suposa un estricte seguiment de les quatre parts que formen el manual de qualitat i que engloben aspectes com l’atenció i serveis que rep l’usuari, seguiment de tasques d’aprovisionament, estratègies de màrqueting de la destinació i manteniment d’infraestructura de l’establiment. Cada any des de Lloret Turisme es van incorporant millores que permetin l’agilització de determinats tràmits i una optimització del recursos; en aquest sentit, per exemple, s’han incorporat models de gestió com un programari que ha permès la unificació i registre d’informació de clients i proveïdors a fi de millorar-ne l’atenció.

Les oficines de turisme
atenen anualment més de 100.000 persones; l’any passat varen ser un total de 110.675 persones; concretament 20.253 a l’oficina central, 61.607 a l’oficina ubicada al Museu del Mar, 21.676 a la terminal i 7.139 al punt d’informació de Fenals, que està operatiu els mesos de juliol i agost.