Banyoles i la Fundació Pagesos Solidaris renoven la seva col·laboració en la contractació de temporers

En els darrers dos anys s'han inserit 17 persones al sector

L'Ajuntament de Banyoles i la Fundació Pagesos Solidaris, que ja col·laboren des de l'any 2012 en la inserció de persones en risc d'exclusió social en el sector de la ramaderia i l'agricultura, han ampliat aquesta relació amb la signatura aquest dilluns de l'acord pel que el consistori banyolí passa a formar part de la xarxa d'entitats impulsada pel sindicat agrari Unió de Pagesos i la seva fundació, Pagesos Solidaris, per a l'inserció sociolaboral en el sector agrari. Una xarxa que es va presentar la setmana passada a Lleida i en la que hi participen 13 entitats més, entre elles l'Ajuntament de Figueres.

El funcionament de la xarxa està basat en una plataforma virtual de treball i en la coordinació directa entre les entitats d'inserció sociolaboral i la Fundació Pagesos Solidaris, amb una metodologia de treball comuna. En primer lloc, les entitats inscriuen els usuaris en la borsa de treball virtual agrària a partir dels demandants d'ocupació en aquest sector. Aquests usuaris podran participar en els processos de selecció de les ofertes que gestiona la fundació, que també s'ocupa de la col·locació i les connexions entre les ofertes de treball de les diferents campanyes agràries, i a través del web www.borsatreball.org. El procés es complementa amb el seguiment i avaluació conjunta entre la Fundació Pagesos Solidaris i les entitats d'inserció.

Així, des del Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament de Banyoles s'introduiran les dades dels candidats a treballar al sector primari i s'orientarà i atendrà els usuaris seguint el Decàleg de Bones Pràctiques facilitat per la Fundació Pagesos Solidaris. De la seva banda, Pagesos Solidaris serà l'encarregada de gestionar la borsa i seleccionar els candidats.

Els objectius del consistori banyolí són afavorir l'accés a la borsa de treball especialitzada en agricultura i ramaderia, contribuir a mantenir l'activitat agrària i oferir noves oportunitats d'ocupació a la població aturada. En aquest sentit, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha manifestat que "l'ocupació és i ha de ser una prioritat pel govern municipal" i que aquesta nova eïna permetrà ampliar el ventall laboral de moltes persones amb baixa formació que ara podran accedir a llocs de feina relacionats amb un sector important de la comarca com és el primari.

De la seva banda, el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a Girona, Xavier Frigola, ha explicat que la borsa virtual de treball és una resposta davant la dificultat d'encaixar l'oferta i la demanda de treball al sector primari, i una eina més per cobrir amb mà d'obra de proximitat els pics de feina que genera espeiclament l'agricultura i que en temps de bonança es cobrien amb mà d'obra estrangera contractada en origen.

Bons fruits de la col·laboració amb Pagesos Solidaris

En l'últim any, la col·laboració entre l'Ajuntament de Banyoles i Pagesos Solidaris s'ha traduït en la inserció laboral de 17 persones en el sector primari. Actualment, el Servei d'Ocupació Municipal compta amb 119 persones inscrites per treballar a l'agricultura i la ramaderia que ara seran afegides a la borsa de treball virtual.