Roses manté la congelació de la majoria d'impostos i taxes locals per al 2014

En aquest sentit també en rebaixa l'IBI i la plusvàlua

Com ja han fet altres municipis de l'Alt Empordà, Roses no incrementarà durant el proper exercici les tarifes dels impostos municipals tot i que les previsions apunten una pujada de l'IPC per a aquest any 2013 d'entre l'1 i l'1,5%.

Així, les taxes sobre serveis com el de biblioteca, turisme, mercats municipals, transport urbà i escolar, o el de cementiri, es mantindran al mateix nivell que les d'aquest 2013.

Els únics serveis que augmenten la tarifa seran la piscina municipal, el subministrament d'aigua, el clavegueram i la recollida i eliminació de residus, que s'actualitzaran amb l'IPC tal i com obliguen els contractes signats amb les empreses que els presten.

Per contra, en els casos de l'impost de béns immobles (IBI) i de plusvàlua, es rebaixaran els tipus de gravamen, fent baixar les quotes una mitjana del 3% i del 25% respectivament.

La nova ordenança fiscal, que s'aprovarà aquest dilluns al vespre, també preveu que el consistori assumeixi el 70% del cost de les llars d'infants municipals per mantenir les tarifes del 2013 assumint d'aquesta manera la reducció de les partides que fins ara aportava la Generalitat.

Un altre aspecte a destacar són les exempcions de pagament per les tramitacions administratives, ocupació de la via pública o utilització de dependències municipals de què gaudiran a partir de 2014 les entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin rebut una subvenció municipal per al desenvolupament d'un projecte o activitat.