Salt recorda que orinar o escopir al carrer se sanciona amb una multa de 750 euros

El municipi ha posat en marxa una campanya informativa

L'Ajuntament de Salt ha engegat una campanya per conscienciar i evitar actituds incíviques als carrers del municipi. De moment, ja s'han repartit fulletons a tots els equipaments municipals i diversos Agents de Salut informaran als ciutadans sobre aquelles actituds que perjudiquen el benestar i la salut dels veïns. En concret, els fulletons recorden que defecar, orinar, escopir, netejar catifes o estores al carrer i no prendre mesures perquè els animals no orinin a les façanes dels edificis pot suposar una sanció de 750 euros.

L'import de la multa s'enfila fins als 1.500 euros per aquelles infraccions greus abocar residus o aigua a la via pública i embrutin espais on juguen els infants. La campanya consisteix en l'edició de fulletons que ja s'han repartit entre tots els equipaments municipals i la presència al carrer dels Agents de Salut que informaran als ciutadans sobre aquelles accions que perjudiquen el benestar de tots els veïns. L'acció vol conscienciar sobre la importància de no embrutir els carrers, preservar el benestar dels ciutadans i el fet que les tasques de neteja suposen un cost per a tots els veïns del municipi.

Els fulletons recorden que defecar, orinar, escopir o fer manifestacions públiques de manca d'higiene pot suposar una sanció de fins a 750 euros. Netejar catifes, estores a la via pública, no adoptar mesures perquè els animals no orinin a les façanes dels edificis o no recollir les seves defecacions també pot comportar una sanció de fins a 750 euros. D'altra banda, els fulletons també expliquen que l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Via Pública té en compte una sèrie de faltes greus tals com abocar residus o aigua a la via pública o a altres pisos que poden suposar una sanció de fins a 1.500 euros.

Una altra infracció greu és embrutar amb deposicions o miccions de persones o animals els espais de joc dels infants o zones properes a les escoles. Uns fets que poden costar uns 1.500 euros. La campanya també recorda que les deixalles mal gestionades poden provocar l'aparició de plagues i que les males olors i els gèrmens afecten a la salut de tots els ciutadans. L'acció informativa porta per nom 'Ni a Salt ni a cap lloc. Fem dels nostres carrers un entorn saludable. El carrer és de tots, Ajuda'ns a cuidar-lo'.