Baixen un 7% els sous a més de la meitat de categories professionals d'empreses gironines

La crisi econòmica fa que s'homogeneïtzin aquells llocs de treball que històricament ocupaven només homes o dones

Les empreses gironines han abaixat un 7% els sous a més de la meitat de les categories professionals en els dos darrers anys. Segons recull un estudi encarregat pel Fòrum Carlemany, una de les partides on és més evident la reducció de costos arran de la crisi és la de personal.

Les àrees de producció (on se sol concentrar més plantilla), enginyeria, màrqueting o -fins i tot- direcció són algunes de les que han patit retallades. Per contra, els comercials han vist incrementar els seus salaris entre un 2 i un 9% (sobretot, per l'afany exportador de les empreses).

L'estudi també posa de relleu com la crisi ha fet que s'homogeneïtzin aquells llocs de treball que històricament ocupaven només homes o dones.

L'estudi, que es porta a terme cada dos anys, se centra a analitzar tot allò que fa referència a les plantilles (costos, salaris, contractacions, etc.). L'ha fet la consultoria Eurogrup Consulting, per encàrrec del grup d'empresaris que integren el Fòrum Carlemany, i s'han pres com a mostra una trentena d'empreses solvents, cadascuna de les quals factura anualment una mitjana de 58 milions d'euros (MEUR).

En global, aquestes firmes donen feina a 5.713 treballadors. Pel què fa als sectors d'activitat, destaquen per sobre de la resta l'alimentari, el metal·lúrgic i el químic (que entre tots tres sumen el 60% de les empreses analitzades).

D'entrada, allò que posa de relleu l'estudi és que, en els dos darrers anys, la crisi econòmica ha obligat més empreses a ajustar-se el cinturó. Si el 2011 el 34% de les firmes estaven aplicant polítiques de reducció de costos, ara aquest percentatge s'ha enfilat fins al 52%.

I d'entre totes les partides, el capítol de personal és un dels més afectats per aquestes mesures de contenció. "Les fórmules més utilitzades per reduir costos són la renegociació de salaris, l'amortització de llocs de treball i la rescissió de contractes temporals", assegura la responsable de l'estudi i consultora d'Eurogrup Sandra O'Kelly.

Tocar sous a la baixa

De fet, l'estudi subratlla que, d'ençà del 2011, les empreses han abaixat sous a un 62% de les diferents categories professionals. El descens de salaris s'ha situat de mitjana en un 7%, i sobretot ha afectat àrees com producció -que sol concentrar la majoria de plantilles-, màrqueting o enginyeria.

La consultora Sandra O'Kelly també subratlla que, encara que pugui semblar paradoxal, els sous dels directius són els que s'han tocat més a la baixa. En concret, durant els dos darrers anys, "aquest descens s'ha situat en un 16%", deu punts per sobre de la retallada mitjana que han patit els operaris.

Per contra, a l'altre costat de la balança s'hi troben àrees com la de comercial. Segons recull l'estudi, aquí els salaris no només s'han mantingut, sinó que fins i tot han arribat a augmentar en percentatges que fluctuen entre el 2 i el 9%, depenent de l'empresa. Això es deu, entre d'altres, a què les firmes demanden aquest tipus de perfils amb afany d'incrementar vendes i, també, obrir-se a l'exterior potenciant les exportacions.

Homogeneïtzar llocs de treball

L'estudi retributiu, que aquest any arriba a la sisena edició, també posa una altra dada damunt la taula. Durant els dos darrers anys, i en part conseqüència de la crisi, s'han anat homogeneïtzant aquells perfils professionals que històricament només ocupaven dones o homes.

Segons recull l'anàlisi, la presència de dones en perfils tècnics ha augmentat fins a un 13% (passant d'un 28 a un 41%). I d'altra banda, la d'homes que porten a terme tasques administratives ho ha fet en un 9 % (passant d'un 19 a un 18%). "Estem veient com hi ha un canvi de tendència", explica la consultora d'Eurogrup Consulting.

Pel què fa a tipologia de plantilles, l'estudi també reflexa quins són aquells col·lectius més castigats per la crisi. O bé perquè no troben feina (com és el cas dels joves) o bé perquè solen ser els qui es veuen més afectats davant una reducció de plantilla (com és el cas dels treballadors de més edat).

L'any 2011, els treballadors més joves en plantilla que hi havia en aquestes empreses tenien 27 anys. I els més grans, 68. Ara, però, dos anys després, la presència d'aquests dos col·lectius s'ha reduït notablement. I és que, de mitjana, les plantilles de les diferents firmes tenen edats que s'estenen entre els 34 i els 56 anys.

Fins a un 4% més de beneficis

Per últim, l'estudi encarregat pel Fòrum Carlemany també fa una projecció dels números amb els quals les empreses analitzades tancaran l'exercici. Segons l'anàlisi, les diferents firmes preveuen facturar fins a un 9% més aquest 2013 -arribant als 63 MEUR de mitjana cadascuna- i incrementar els seus beneficis en un 4%.

Segons explica Sandra O'Kelly, al costat d'altres estratègies (per exemple, comercials), les polítiques de reducció de costos laborals que han aplicat les firmes tenen una relació directa amb aquests números. "Per tant, tot aquest descens de retribucions, repercuteix en l'increment de facturació", conclou la consultora.