La Guàrdia Civil de Girona subhasta 312 armes

Els preus de sortida se situen entre 10 i 3.000 euros

Comença la subhasta de 312 armes a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona. Des d'aquest dilluns i fins divendres, els interessats en adquirir algun revòlver, rifle o escopeta de segona mà poden anar a inspeccionar les peces i fer ofertes per comprar-les. La venda es fa en la modalitat de sobre tancat: si algú vol participar en la subhasta d'alguna de les armes, pot igualar o fer una oferta superior al preu de sortida i dipositar-la en un sobre tancat.

Dins els sobres, els interessats han d'acreditar que tenen llicència d'armes, document d'identitat en vigor i han de demostrar que han fet un dipòsit del 25% del preu de sortida de l'arma en qüestió. Els sobres s'obriran el dia 30 a les 9 del matí, i s'adjudicaran al millor postor. Si algun interessat fa una oferta per sota del preu de sortida, l'oferta es declara nul·la perquè com a mínim s'ha d'igualar el preu.

Qui fixa el preu de sortida i també qui és queda amb el benefici en cas de venda és el propietari de l'arma. Generalment, els propietaris deixen les armes en dipòsit a la Guàrdia Civil perquè no les volen, perquè han caducat els permisos i no les poden fer servir o perquè les armes són propietat d'algun familiar que ha mort. Algunes armes poden provenir d'alguna actuació policial en la qual el jutge ha ordenat que en comptes de destruir-les les treguin a subhasta. Les armes també poder ser de cossos policials que han decidit actualitzar el model de la pistola i deixen les velles en dipòsit.

Habitualment, es venen entre un 10 i un 15% de les armes i passen per la comandància entre 200 i 300 persones interessades en alguna de les peces. En aquesta subhasta hi ha 250 escopetes, 26 pistoles, 25 carrabines, 6 rifles, 3 revòlvers, una arma d'avantcàrrega i una ballesta. El preu mínim són 10 euros i el màxim 3.000 per unes escopetes. L'agent Jose Manuel Montero ha explicat que en cas que els propietaris no fixin un preu, la Guàrdia Civil es posa en contacte amb un armer especialista per posar un preu de sortida d'acord al valor de mercat.

Montero ha detallat que les armes que no es venguin en aquesta subhasta, s'enviaran a destruir. Només poden participar en la subhasta persones que disposin de permís d'armes. La majoria són caçadors o col·leccionistes tot i que també hi van armers.