L'interventor de Banyoles no veu irregularitat en les subvencions a la Creu Roja

L'informe diu que la feina s'ha fet de forma "satisfactòria i integral"

L'Ajuntament de Banyoles ha donat a conèixer aquest dimecres el resultat de l'informe de l'interventor municipal per donar resposta a la petició dels tres grups a l'oposició -ICV, Junts per Banyoles i la CUP) en el ple del juliol passat en què van demanar que l'alcalde expliqués públicament si hi havien hagut irregularitats econòmiques en l'ús de diners públics atorgats per conveni a Creu Roja del Pla de l'Estany des del 2008, durant la presidència de Joaquim Homs, actualment imputat per un presumpte delicte d'abusos sexuals a nois immigrants. Així s'apunta al sumari judicial del cas, on es qüestionava que l'Ajuntament continués renovant el conveni a l'entitat tot i que hi havia informes tècnics desfavorables que denunciaven irregularitats en la gestió dels diners davant la falta de justificants de l'activitat.

Tot i que al sumari assenyalava possibles irregularitats en els comptes de l'any 2008 fins al 2010, l'informe de l'interventor ha analitzat la gestió dels ajuts des de l'any 2000 -amb ERC al govern municipal- fins al 2012. En les més de 200 pàgines de documentació, l'informe conclou que no hi ha hagut irregularitats malgrat les mancances a l'hora de justificar l'ús del diner públic. Concretament, es diu que "tota la insuficiència justificativa i documental" recollits en els informes tècnics d'Acció Social "no significa que s'hagi produït cap irregularitat econòmica" i "no es considera motiu suficient per demanar el reintegrament de les quantitats pagades" atès que l'entitat ha prestat de forma "satisfactòria i integral" els serveis pactats en els convenis. Així ho assenyala també un informe que s'ha elaborat des de l'Àrea d'Acció Social i la documentació dels pagaments.

Un dels aspectes tècnics que s'ha tingut molt en compte en l'informe de l'interventor ha estat que el conveni amb la Creu Roja del Pla de l'Estany especificava la creació d'una comissió de seguiment amb representants municipals -polítics i tècnics- i de l'entitat que havien d'avalar la feina feta que sels havia encomanat. Aquesta condició no s'estableix en els altres convenis de les entitats, que sí que han de documentar les despeses. Així, l'interventor considera que tot i que la gestió dels diners no estava prou justificada queda demostrat que es feia de forma correcte i que per tant es procedís a la renovació dels convenis.

El canvi de conveni a la convocatòria de concurs

Des del 2000 i fins a l'any 2011, la Creu Roja del Pla de l'Estany va rebre de l'Ajuntament de Banyoles subvencions anuals d'entre 20.000 a prop de 70.000 euros per dur a terme tasques com ara el servei de socorrisme a la Caseta de Fusta, l'acompanyament escolar i els serveis preventiu amb ambulància durant competicions esportives, festes o actes socials. A partir del 2012, però, es va incorporar una nova fórmula en compliment dels canvis en la llei de contractes de l'àmbit municipal. Des de llavors, l'Ajuntament ha convocat un concurs públic per assignar les tasques que fins ara s'encarregaven a Creu Roja per conveni a través d'un contracte d'administració de serveis. En aquest cas, qui guanya el concurs ha de presentar la factura i certificat de la feina feta com a únic justificant. Per contra, les entitats que rebin ajuts continuaran havent de justificar l'ús de diner públic, com també ho haurà de fer Creu Roja si s'acull a un d'aquests ajuts a entitats.

Per altra banda, l'interventor municipal assenyala que, si bé tots els pagaments es van fer per transferència al compte de l'entitat, seria convenient que la Creu Roja presentés a l'Ajuntament les auditories dels comptes del 2000-2012. La petició formal ja es va fer fa uns dies i l'entitat ja ha enviat la documentació dels anys 2011 i 2012, segons ha confirmat l'alcalde, que ha subratllat la "voluntat de col·laboració" de Creu Roja i el convenciment de que els faran arribar les auditories dels anys que falten. L'entitat també els ha assegurat que en cap de les auditories fetes per una empresa independent, que ha analitzat l'activitat de les assembles de tota la demarcació, s'han detectat irregularitats econòmiques.

Una entitat "molt estimada"

L'alcalde de Banyoles ha insistit un cop més en la "bona feina" que ve fent Creu Roja al Pla de l'Estany des de fa 45 anys, des que es va constituir com a assemblea comarcal i que és "molt estimada" i una "referència" perquè durant tot aquest temps ha fet tasques indispensables en àmbits com el social i el sanitari. En aquest sentit, ha demanat que no es qüestioni l'entitat i que es desvinculi totalment dels possibles abusos sexuals del que va ser president des del 2003, Joaquim Homs, un cas que està a mans de la justícia des que es va destapar el juny passat després que tres joves immigrants el denunciessin per suposats abusos sexuals. Actualment Homs està en llibertat amb càrrecs, continua imputat i no es pot acostar a menys de 300 metres dels joves denunciants.

Els "rumors" d'abusos també van arribar a l'Ajuntament

Al marge de les presumptes irregularitats econòmiques recollides al sumari del cas, també s'apuntava el possible coneixement previ dels abusos per part d'institucions com ara l'Ajuntament o els Serveis Socials i d'una certa "permissibilitat" davant aquests fets. Concretament, el cap dels Serveis Socials, Antoni Pérez, va declarar durant la instrucció del cas que havia mantingut una reunió el març del 2011 amb representants de la Creu Roja de Girona i l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, després que alguns educadors l'informessin de que hi havia "molt rumors" pels diferents barris de Banyoles sobre possibles "intercanvis de favor de caire sexual". Segons es recull al sumari, Pérez va demanar als educadors que fossin "discrets" amb les investigacions i que estiguessin "molt atents" a possible fets rellevants però que passat un any i mig no van tornar-li a fer cap més comentari. També va afirmar que durant la reunió mantinguda no es va prendre cap ordre concreta al respecte. Al cap de dos mesos, però, l'entitat va decidir cessar Joaquim Homs com a president al·legant "motius personals i familiars" i va passar a ser tresorer. Després de la seva imputació, se'l va apartar de l'entitat.

Si bé Creu Roja ha reiterat nombroses vegades no tenir coneixement dels fets, sí que ho ha admès l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, que ha confirmat aquest dimecres que Pérez els va parlar dels "rumors" que corrien durant aquella reunió. L'alcalde també ha dit que es va limitar a exposar-los les decisions que s'havien pres al respecte. També ha dit que no té constància que darrerament s'hagi activat cap protocol específic per part de Serveis Socials a les possibles víctimes dels abusos.