L'ACA condiciona l'estació d'aforament del Ter a Ripoll

S'han netejat els conductes d'aigua i el pou on es mesura el cabal entre altres actuacions

L'Agència Catalana de l'Aigua ha condicionat recentment l'estació d'aforament del riu Ter al seu pas per Ripoll.

S'ha fet una neteja completa dels conductes d'admissió d'aigua i del pou tranquil·litzador, des d'on es mesura el cabal del riu amb un sistema de boia. També s'ha calibrat el sensor codificador angular utilitzat per a la mesura del nivell a l'estació.

Aquestes millores permeten disposar de la informació del nivell i el cabal circulant del riu en temps real aigua avall de la confluència del Ter i el Freser, aportant dades importants aigua amunt del sistema d'embassaments Sau-Susqueda-El Pasteral per a una millor gestió dels recursos hídrics.