L'Agència de Residus de Catalunya inverteix 685.000 euros a l'abocador clausurat a les Llosses

Tot i que no funciona i està segellat, la infraestructura continua produint lixiviats

El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts que l'Agència de Residus de Catalunya inverteixi 685.482 euros per finançar el projecte de modificació de la planta i el tractament de la bassa de lixiviats de l'abocador clausurat Ripollès-3, al terme municipal de les Llosses.

Tot i que l'abocador ja no està en funcionament, i es troba segellat, continua produint líquids que han de ser tractats. Ara mateix, els lixiviats procedents de l'abocador s'emmagatzemen en un dipòsit per conduir-los i carregar-los posteriorment en un camió cisterna que els duu a una instal·lació gestora autoritzada, lluny del Ripollès, de forma periòdica. La inversió la gestionarà el Consell Comarcal del Ripollès.

Amb la instal·lació del sistema de tractament de lixiviats es reduiran els continguts d'amoni, de tal manera que les aigües resultants seran aptes per poder-les portar directament a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Ripoll-Campdevànol. D'aquesta manera, el cost que suposa la gestió dels lixiviats quedarà reduït substancialment.

El projecte s'inclou en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. Aquest Pla es configura com a instrument d’ordenació i de determinació de l’interès públic que deriva en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, i alhora garanteix la implantació d’un model de gestió amb la finalitat d’optimitzar el servei públic de gestió de residus municipals amb criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica sota la base de la cooperació amb l’administració local.

Les actuacions es financen amb el Fons de Gestió de Residus, procedent del pagament del cànon de residus municipals, que abonen els ens locals.

Correspon a la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus Municipals, amb representació dels ens locals als quals s’adscriu el retorn del cànon finalista, decidir a quines actuacions s’ha de destinar aquest fons, de manera que retorni als ens locals, que són els qui el nodreixen amb el pagament dels cànons.