L'Ajuntament de Girona destinarà prop de 100.000 € als centres educatius

El consistori unifica per primera vegada totes les convocatòries d'ajuts

L’Ajuntament de Girona, des de fa anys, adreça diverses convocatòries d’ajuts als centres educatius de la ciutat amb la voluntat de donar suport a projectes de diferents àmbits, facilitar la tasca dels centres educatius i promoure l’equitat educativa. Aquest conjunt de convocatòries arribaven als centres educatius en diferents moments de l’any, a mesura que s’anaven convocant.

A partir d’aquest any i per tal de facilitar la tasca als centres, l’Ajuntament de Girona ha fet un recull únic de totes les convocatòries que promouen les diferents àrees municipals. En aquesta primera fase s’ha proposat una aprovació i difusió conjunta de 4 convocatòries, gestionades pels serveis d’Educació i d’Esports. D’aquesta manera, pel proper curs escolar 2013-2014, es destinaran prop de 100.000 € a les següents convocatòries d’ajuts adreçades als centres educatius de la ciutat:

• Convocatòria d’ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l’esport escolar.
• Convocatòria d’ajuts als centres educatius d’ajuts per a la igualtat d’oportunitats.
• Convocatòria d’ajuts als centres educatius d’ajuts a desplaçaments.
• Convocatòria d’ajuts als centres educatius per a l’ús subvencionat de l’Auditori de Girona.

La regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, destaca que aquesta nova mesura té “la voluntat que pel curs escolar següent es puguin fer coincidir la totalitat de les convocatòries municipals” i en aquesta línia la regidora ha afegit que “es vol mantenir i incrementar, dins les possibilitats pressupostàries, aquests ajuts als centres educatius de la ciutat”.

El principals objectius que es persegueixen amb aquests ajust són: d’una banda donar suport (especialment en el context socioeconòmic actual) als centres educatius i les seves famílies en la concreció de projectes educatius o en el finançament d’algunes activitats incloses en la programació del centre i, per altra, facilitar la informació i la participació dels centres educatius en aquestes convocatòries. Els centres educatius rebran la informació del conjunt de convocatòries i els permetrà organitzar-se en funció de les característiques dels ajuts i els terminis establerts a cadascuna de les convocatòries.

A aquestes 4 convocatòries s’hi ha de sumar també la ja anunciada convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars de cara al curs 2013-2014 que va finalitzar ahir. Tal com es va fer a l’anterior convocatòria de les biblioteques escolars, enguany s’ha incrementat l'aportació als quatre projectes premiats dintre de l'apartat "Activa la biblioteca", que han passat de 1.000 a 1.500 euros cadascun. Aquest ajut s’adreça als projectes dels centres educatius que vulguin impulsar i potenciar la seva biblioteca escolar. La resta d'ajuts es concreten en assessorament tècnic, accions de formació, dotació econòmica per a fons, equipament i/o mobiliari i ajuts econòmics per a accions de promoció lectora. La dotació pressupostària total és de 18.470 euros, mentre que l'any passat s'hi van destinar 15.600 euros.