L'atur a Girona es redueix de 5.700 persones el segon trimestre

Les comarques gironines creen 11.800 llocs de treball els últims tres mesos

Les comarques de Girona han registrat un atur de 88.200 persones el segon trimestre, cosa que suposa una reducció de 5.700 persones en relació amb el març. La taxa d'atur ha quedat fixada en el 23,22%, amb una disminució d'1,89 punts en relació amb la taxa registrada el primer trimestre que va ser del 25,11%.

El nombre de persones ocupades a Girona el segon trimestre han sumat 291.900 persones, cosa que suposa un creixement del cens d'ocupació d'11.800 persones, per sobre de les 4.300 persones que es van ocupar de més el segon trimestre de l'any passat, cosa que vol dir que l'activitat econòmica en aquesta demarcació ha millorat d'un any a l'altre. Per activitats, a tots els sector econòmics s'ha registrat un creixement de l'ocupació, en especial els serveis, amb un creixement de 8.000 persones, l'agricultura, amb 3.000 persones més, i la indústria i la construcció, amb 400 persones més cadascun dels sectors.

Catalunya

En el conjunt de Catalunya, el nombre de desocupats el segon trimestre ha caigut de 29.300 persones, cosa que suposa la reducció més intensa registrada en un segon trimestre des de l'any 2002, ara fa onze anys, quan la desocupació va disminuir de 32.400 persones, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa d'atur ha quedat fixada en el 23,85%, prop de set dècimes per sota de la registrada el primer trimestre.

El segon trimestre és un període on tradicionalment l'atur disminueix com s'observa en la sèrie entre 1989 i el 2013, on dels 25 anys només en 4 l'atur ha augmentat en un segon trimestre. L'ocupació ha crescut d'11.800 persones, cosa que suposa el menor creixement d'ocupació des de l'inici de la sèrie el 1998.

El segon trimestre de l'EPA que publica l'Institut d'Estadística espanyol és un període on el cicle estacional de l'estiu influeix tradicionalment de manera positiva en el mercat de treball fent baixar l'atur i augmentant l'ocupació.

La taxa d'atur d'aquest segon trimestre ha quedat situada en el 23,85%, prop set dècimes per sota de la taxa d'atur del 24,53% que es va registrar el primer trimestre d'aquest any i que de moment és la més alta que s'ha registrat des del 1976.

En aquest segon trimestre, l'atur ha caigut de 29.300 persones, la caiguda més important des de l'inici de la crisi però no pas del conjunt de la sèrie que comença el 1989. Tot i això, la caiguda més important de l'atur d'aquest segon trimestre és la reducció més intensa que s'ha registrat des del segon trimestre del 2002, ara fa onze anys, quan la disminució va ser de 32.400 persones.

La sèrie del comportament de l'atur de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i de l'Idescat comença el 1989. En el conjunt d'aquests 25 anys, només en 4 segons trimestres l'atur ha augmentat i va ser durant el 2008, en l'inici de l'actual crisi, amb 2.100 aturats més, l'any 2001 amb 2.700 aturats més, i el 1992 i el 1993 amb 1.300 i 49.200 aturats més, respectivament. De moment, el millor segon trimestre en caiguda de l'atur és el 1999 amb una disminució de la desocupació de 49.800 efectius.

L'ocupació creix, però poc

L'ocupació també s'ha vist beneficiada per l'estacionalitat de l'estiu i les contractacions del sector serveis, especialment en els establiments d'atenció del sector turístic, que han influït en un augment de la població ocupada d'11.800 persones. Aquest increment de l'ocupació, però, no ha estat massa rellevant i es tracta del creixement menor que s'ha registrat en la sèrie històrica que comença el 1998.

De fet, des de l'inici de la crisi, es tracta del menor creixement fins i tot per sota del 2008, quan l'ocupació va augmentar i ho va fer en 15.200 persones, i molt per sota dels 42.700 ocupats més del 2010 i dels 35.900 més del 2011. Tot i això, durant aquest cicle de crisi, els anys 2009 i el 2012 el segon trimestre van registrar caigudes de l'ocupació de 40.600 i 19.100 persones, respectivament.

Els actius cauen per novè trimestre consecutiu

Un altre fet rellevant de l'EPA publicada per l'INE és la caiguda de la població activa, les persones que quan són entrevistades manifesten la seva voluntat d'anar a buscar a una feina o que han treballat en un període recent. El segon trimestre, la població activa s'ha situat 3.660.400 persones a Catalunya, 17.500 persones menys que el primer trimestre (-0,48%). La taxa d'activitat catalana ha tancat el segon trimestre en el 61,50%.

Amb aquesta caiguda de la població activa, Catalunya arrossega nou trimestres consecutius de disminucions constants dels actius en un procés que es va iniciar el segon trimestre del 2011. Entre el tancament del primer trimestre del 2011 i el segon trimestre del 2013, Catalunya ha perdut 166.700 efectius en el mercat de treball.

Josep Oliver, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) afirma que entre el tercer trimestre del 2007 i el primer trimestre del 2013 han abandonat el mercat de treball de Catalunya el 22% dels efectius del col·lectiu d'immigrants i un 17% de les persones entre 16 i 34 anys.

L'estat espanyol baixa dels 6 milions d'aturats

En el conjunt de l'estat espanyol, l'atur ha disminuït de 225.200 persones, cosa que permet reduir la desocupació en menys de 6 milions de persones i situar-se en 5.977.500 desocupats. La taxa d'atur ha baixat nou dècimes i s'ha situat en el 26,6%. Els estrangers són el col·lectiu més actiu en la disminució de l'atur amb una caiguda de 145.400 persones, cosa que suposa que dos de cada tres persones que han abandonat l'atur el segon trimestre són estrangeres.

Agricultura i serveis augmenten l'ocupació


L'EPA indica que a Catalunya els sectors que ha ajudat a crear ocupació han estat el sector serveis, vinculat a la temporada d'estiu, i el sector agrari, condicionat a la temporada de fruita. Per contra, en la banda negativa, ha estat la indústria i de nou la construcció que després d'un petit repunt el primer trimestre, continua en la seva tendència a la baixa que va començar el primer trimestre del 2008.

En concret, el sector primari va crear 1.800 llocs de treball i el sector serveis 13.500 nous ocupats. En sentit contrari, la indústria i la construcció van perdre 1.800 llocs de treball cadascun.

Creix l'atur de llarga durada i entre els joves

L'atur de llarga durada, el que supera més d'un any sense feina, no para de créixer i durant aquest segon trimestre el nombre de persones d'aquest col·lectiu ha sumat 510.000 persones, dues mil més que el primer trimestre. Amb aquesta xifra, els aturats de llarga durada suposen en 58,42% del total dels aturats.

Pel que fa a la taxa d'atur entre 16 i 24 anys segueix també la seva tendència a l'alça i aquest segon trimestre aquesta taxa ha tornat a registrat un nou rècord al situar-se en el 53,88%, 1,16 punts per sobre de l'índex registrat el primer trimestre que va ser del 52,72%.