Adif treu a licitació la gestió de serveis del Centre Logístic Ferroviari de Portbou per 4 anys

l'objectiu és incentivar la participació públicoprivada en el transport de mercaderies per tren

Adif ha començat el procés per licitar el contracte per a la gestió de serveis del Centre Logístic Ferroviari de Portbou (Alt Empordà). Es tracta d'una decisió que s'emmarca en els objectius fixats en el Pla d'Infraestructures, Transport y Habitatge (PITVI) 2012-2024 del Ministeri de Foment que té per objectiu incentivar la participació públicoprivada permetent l'entrada d'operadors que prestin directament els serveis de les activitats vinculades amb el transport de mercaderies per tren.

La duració del contracte serà inicialment de 4 anys perquè si l'adjudicatari realitza inversions superiors als 500.000 euros, s'ampliarà el termini de concessió fins a un màxim de deu anys.

Les característiques específiques de licitació estan recollides en un plec de condicions penjada a la pàgina web d'Adif. El termini de presentació d'ofertes acabarà el proper 20 d'agost.


L'adjudicatari serà qui gestioni i comercialitzi els espais, instal·lacions i recursos d'aquesta instal·lació, facilitant el trànsit de mercaderies. En aquest centre de Portbou és on es fa el transbord de combois a l'amplada de via internacional o ibèrica.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a prestar serveis complementaris a les empreses ferroviàries i a altres candidats que ho sol·licitin perquè el centre logístic de Portbou és una instal·lació ferroviària amb caràcter de servei públic.

Per a la prestació del servei de transbord d'Unitats de Transport Intermodal (UIT) entre vagons d'ample ibèric i ample internacional, Adif cedirà la gestió integral d'un espai de 35.600 metres quadrats amb vies d'ambdues amplades i quatre grues. Addicionalment, i per a la gestió dels serveis complementaris de maniobres, Adif cedirà l'ús de dues locomotores de maniobres d'ample ibèric.

En el Centre Logístic Ferroviari de Portbou es va gestionar el moviment de 4.672 trenes i es van manipular 39.484 UIT durant el 2012.