Les terrasses de Girona vetllaran per evitar fer soroll a la nit

L’horari s’ampliarà puntualment en dues zones fins al dia 14 de setembre

L’Associació d’Hostaleria de Girona i Radial, la FECASARM, l’Associació de Bars i Restaurants de la Plaça Independència i el Grup Gastronòmic Girona Bons Fogons han expressat per escrit a l’Ajuntament de Girona la seva voluntat de solucionar la problemàtica de les molèsties generades per l’activitat de restauració en terrasses en domini públic, especialment les referides a la contaminació acústica, i “mantenir una actitud proactiva per evitar les molèsties ocasionades pels clients de l’establiment”, a més de fer palès una clara participació i responsabilització en la reducció de les molèsties que ocasionen.

Les associacions que representen el sector han manifestat que valoren “positivament les accions empreses per l’Ajuntament destinades a pal·liar i corregir la problemàtica de soroll que pateixen els veïns a causa de l’activitat de bar i restauració que es desenvolupa a les terrasses, reconeixen la manca de control dels darrers anys com a factor principal que ha conduït a la situació actual, i  que treballaran conjuntament amb l’Ajuntament per mantenir i millorar els resultats obtinguts, com ja vénen fent en els darrers dies, més conscients que mai que cal donar prioritat a la millora del descans i qualitat de vida dels veïns”.

L’Ajuntament de Girona va establir a inicis del mes de juny d’enguany un horari de tancament de terrasses, en aplicació de l'article 27 de l'Ordenança reguladora de les condicions d'instal·lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives i les seves terrasses, on es determina que l'horari límit de l'ocupació serà establert en funció de les peculiaritats de l'establiment, de la zona i de l'època de l'any. La voluntat d’aquesta regulació és trobar l’equilibri entre l’activitat econòmica de bars i restaurants i la preservació del dret al descans del veïns, garantint una millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

La tinenta d’alcalde i regidora d’Ocupació i Empresa, Marta Madrenas, destaca que “des de l’entrada en vigor de la normativa podem fer un balanç positiu de la seva aplicació i una perceptible millora en la situació general en les terrasses”.

Atès el seguiment de les instruccions i de la normativa per part del sector de la restauració i de l’evolució positiva de la seva aplicació, i amb la voluntat de potenciar l’activitat econòmica derivada de les especificitats de la temporada turística, l’equip de govern ha decidit fer una prova pilot d’ampliació excepcional dels horaris de terrassa en mitja hora des del dijous 18 de juliol fins al dissabte 14 de setembre en les zones B i C.

L’horari queda estipulat de la següent manera (veure mapa):

- L'horari màxim de tancament de les terrasses situades a la zona A serà a les 12 h de la nit cada dia. Aquest horari no es modifica.
- L'horari màxim de tancament de les terrasses situades a la zona B serà a les 12.30 h de la nit entre els diumenges i els dijous, i a la 1.30 h de la matinada els divendres, els dissabtes i les vigílies de festius.
- L'horari màxim de tancament de les terrasses situades a la zona C serà a la 1 h de la nit entre els diumenges i els dijous, i a les 2 h de la matinada els divendres, els dissabtes i les vigílies de festius.

Aquells establiments als quals se’ls aixequi una acta per incompliment de l’horari de tancament de la terrassa quedaran exclosos de manera automàtica de la present prova pilot d’ampliació excepcional d’horaris. L’exclusió de la prova pilot es durà a terme per l’Ajuntament sense necessitat de previ advertiment, únicament amb la simple comunicació d’exclusió. L’acord d’exclusió serà efectiu sens perjudici de l’inici del corresponent procediment sancionador. Es faculta als serveis de la policia municipal per tal que immediatament després d’haver aixecat l’acta d’incompliment de l’horari comuniqui l’exclusió de l’establiment infractor de la prova pilot, la qual serà d’aplicació immediata.