393.000 euros en sancions a quatre grans tenidors per no oferir lloguer social a Girona

Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Salt són els que més expedients oberts acumulen

El Govern ha imposat 16 sancions a quatre grans tenidors per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial a la demarcació de Girona. Ho ha fet per mitjà de l’Agència Catalana del Consum per un import global de 393.000 euros.

A les comarques gironines Consum ha assolit els 117 expedients oberts per incomplir l’obligació legal d’oferir lloguer social, dels quals, fins al moment, n’ha resolt 16 amb sancions greus, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient.

Per municipis, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Salt són els que més expedients oberts acumulen per possibles incompliments de la normativa, amb 18, 17 i 11 respectivament. Els segueixen de prop Banyoles amb vuit expedients, els mateixos que Blanes, o els sis de Figueres o els cinc de Girona.

Aquestes són dades que s’extreuen del Balanç del primer any del Programa de reforç per vetllar especialment pel compliment de les obligacions previstes en la llei per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l’habitatge.

La implantació, el gener de 2023, d’aquest Programa impulsat pel Govern, va possibilitar la incorporació de 19 professionals en els serveis de l’Agència Catalana del Consum, actuació que ha permès incrementar de manera exponencial l’activitat de l’Agència en aquest àmbit.

Pel que fa a l’activitat arreu de Catalunya, des de la posada en marxa del Programa de reforç, l’Agència ha dut a terme 1.609 actuacions inspectores, xifra que significa un augment del 779% respecte al total d’inspeccions realitzades des de 2020 (183).

Amb relació als expedients sancionadors, Consum n’ha obert 1.087, un 600 % més que en el període de 2020 a 2022 (155), i n’ha resolt amb sanció 168, un 115 % més respecte als resolts abans de l’aplicació del Programa de reforç (78).

En dades globals, l’Agència ha obert fins al moment un total de 1.242 expedients a empreses immobiliàries que són grans tenidores d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social.

En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans d’iniciar el procediment de desnonament. Així mateix, l’Agència ha detectat que dos grans tenidors acumulen gairebé el 52% del total d’expedients incoats per possibles infraccions en la normativa.

Dels expedients sancionadors oberts, 246 ja s’han resolt amb sanció per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets dels consumidors, infracció greu d’acord amb la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient.

En global l’Agència ha sancionat 79 grans tenidors, dels quals 27 acumulen més d’un expedient sancionador, i 2 d’aquestes empreses acumulen el 44% del total d’expedients resolts amb sanció.