Els pressupostos destinen 10,2 MEUR al Trueta i 16 a la plataforma d'assaig al golf de Roses

El projecte que ha aprovat el Govern arriba als 178,6 MEUR, un 14% més que l'any passat

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2024 preveu una inversió de 178,6 milions d’euros a la demarcació de Girona, un 14,1% més que l’any passat.

Aquests diners es destinaran a continuar impulsant el Campus de Salut de Girona al mateix temps que es continua invertint en l’Hospital Josep Trueta i en reforçar l’atenció primària; també s’aposta per invertir en actuacions mediambientals; en recursos per millorar el transport i la mobilitat a la vegueria o mesures de suport als municipis, com un increment del 50,8% del Fons de Cooperació Local que representaran més de 26 milions d’euros pels ajuntaments gironins.

Els 178,6 milions d’euros que la Generalitat preveu destinar a la vegueria de Girona inclouen la inversió real prevista (141,9 M, un 16,2% més que el 2023), més les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital (25,4 MEUR, un 11,4% més) i 11,4 M provinents de romanents d’INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2023) que s’incorporaran al pressupost del 2024. Aquesta inversió suposa un 9,1% de la inversió territorialitzable de la Generalitat per a tot Catalunya.

Destaquen les comarques del Ripollès, l’Alt Empordà i el Gironès, que superen la mitjana de Catalunya en inversió per habitant (248 euros), amb 753 euros, 286 euros i 254 euros, respectivament. Una altra dada remarcable són les obligacions plurianuals compromeses fins al 2027, que pugen un total de 294,1 milions d’euros.

Més inversió en salut, transport, actuacions mediambientals i recerca

Els comptes de la Generalitat per al 2024 aposten per l’àmbit de la salut, amb 24 milions d’euros en inversions a la vegueria de Girona. D’aquests, 8,2 milions d’euros es destinaran a projectes de millora del bloc quirúrgic, oncologia, diagnòstic per la imatge i bloc obstètric de l’Hospital Josep Trueta; també hi ha previstes inversions a l’Hospital Comarcal de Blanes (4,3 MEUR), la nova construcció del CAP d’Olot (2,1 MEUR), l’ampliació del CAP de l’Escala (1,3 MEUR) o la construcció del CAP a Hostalric (1,7 MEUR), entre d’altres. També es continuarà impulsant el Campus de Salut amb 2 milions d’euros per la redacció del projecte del nou Hospital Josep Trueta.

Els pressupostos 2024 també destinaran més recursos al transport i la mobilitat, una inversió que creix 3,2 milions d’euros fins a arribar als 57,8 milions d’euros a les comarques gironines.

Es preveuen millores al transport públic interurbà d’autobús, reforçant les línies de Palafrugell-Girona, Sant Feliu de Guíxols-Girona, Roses-Castelló d’Empúries-Figueres, Blanes-Tordera-Girona i Salt-Girona.

També destaquen els 49,2 milions d’euros d’inversions en carreteres, que permetran, entre d’altres, destinar 4,8 milions d’euros aquest 2024, a la nova variant d’Olot, un projecte que compta amb una inversió de 132,5 milions d’euros fins al 2027. També es duran a terme actuacions de millora a la C-66 per un import de 2,7 milions d’euros.

Les inversions en actuacions mediambientals augmenten en 11,5 milions d’euros, arribant als 23,5 milions d’euros a la vegueria de Girona, on destaquen projectes com el Centre de tractament de residus municipals de Girona amb 15 milions d’euros pel 2024 (50 MEUR fins al 2026).

Increment del 50,8% del Fons de Cooperació Local

Els nous comptes preveuen, a més, destinar 26,9 milions d’euros del Fons de Cooperació Local, 50,8% més que l’any passat, a millorar el funcionament dels governs locals; 6,3 milions d’euros en bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC); 32,82 milions d’euros al contracte programa de drets socials amb els ens locals, un 3,3% més que el 2023; i 8 milions d’euros per a polítiques d’igualtat i feminismes amb els governs locals, un 35% més que l’any anterior.

Addicionalment, es transferiran 47 M a la Universitat de Girona, 1 M a l’Associació Sèlvans, 818.000 euros a Bitó Produccions, pel Festival Temporada Alta i 200.200 euros al Consorci de les Gavarres, entre d’altres.

200 milions de fons Next Generation

Finalment, un apunt a l’impacte que els fons Next Generation EU han tingut a les comarques de gironines fins al gener del 2024, que han arribat a gairebé 200 milions d’euros. En el marc del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), al llarg de l’any 2024 es duran a terme obres de remodelació del Palau de l’Abat i la Sagristia del Monestir de Sant Pere de Rodes, dels CAPs Roses i Can Gilbert del Pla de Girona, de la Comissaria de Girona i de l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.